Miķeļdiena

Jau astoto gadu pēc kārtas Jaunjelgavas vidusskolas sākumskola rīko Miķeļdienas gadatirgu.

Nedēļā no 26.-29. septembrim sākumskolas klases veidoja izstādi no rudens veltēm, tās glīti kārtojot gaitenī uz palodzēm.

29. septembris bija krāsainākā, jautrākā un gardākā nedēļas diena, kurā 2. klase un audzinātāja visus aicināja uz Miķeļdienas gadatirgu. Ar nelielu priekšnesumu, kurā tika sumināti arī skolas divi Miki un Mikus, gadatirgus uzsāka savu darbību.

Produkcijas klāsts bija ļoti dažāds: pīrāgi, cepumi, rokassprādzes, kaklarotas, pārsteigumu kastītes, sulas un daudz kas cits. Jāpiemin, ka produkcija bija pašu sarūpēta ar un bez vecāku palīdzības.

Lielākie skolas skolēni un skolotāji bija galvenie pircēji, par ko mazie pārdevēji saka paldies! Vismazākajiem pārdevējiem bija arī atbalstītāji- vecāki.

Patīkami bija vērot, kā lielie iepērkoties pateica mazajiem, cik naudiņas jāizdod, kas viņus iedrošināja. Viss noritēja jaukā un siltā noskaņā.

Uz tikšanos nākošajos Miķeļos!

Skolotāja Anika Vaivade 

Eiropas valodu diena

26.septembrī Jaunjelgavas vidusskolā tika atzīmēta Eiropas Valodu diena ‘’Labie vārdi Eiropas valodās’’.

Šim pasākumam skolēni sāka gatavoties jau iepriekšējā nedēļā, kad klases izlozēja uzdevumus par kādu no valodām. Atbildes tika noformētas plakātu veidā un izveidota izstāde. Kāpjot pa kāpnēm no otrā uz trešo stāvu, skolēnus sagaidīja interesanti fakti par valodām, kā arī uz pakāpieniem ‘’uzplaucis’’ Eiropas valodu koks un laba vēlējums.

26.septembra septīto stundu 5.-12.klasēm vadīja skolotājas R.Vovere un I.Ermansone. Klašu komandas prezentēja kādu no Eiropas valodām, mācīja citiem savas izlozētās valodas, klausījās skolotāju uzrunas baltkrievu un igauņu valodās. 4.klases skolēnu izpildījumā skanēja lietuviešu un poļu dziesmas. Noslēgumā komandas  izspēlēja interaktīvu viktorīnu par Eiropas un pasaules valodām, demonstrējot ne tikai savas zināšanas par valodām, bet arī moderno tehnoloģiju lietošanas prasmes.

    

Dzejas ceļš

Jaunjelgavas vidusskolā 14.septembris bija Dzejas diena. Skolas pagalmā tika izveidots Dzejas ceļš, kurā katra klase ierakstīja latviešu autora dzejas rindas, kas šķita nozīmīgas vai emocionāli uzrunājošas. Dienas gaitā 5.-12.kl. skolēniem bija kopīga Dzejas stunda, kurā tikās ar dzejnieci un tulkotāju Dainu Grūbi.

    

Zinību diena

Jaunjelgavas vidusskola, kā katru gadu, 1.septembrī gaidīja skolēnus, skolotājus, vecākus uz Zinību dienas svinīgo līniju. Satraukti bija 1.klases skolēni, viņu vecāki, kā arī 12.klase, kura sagādāja pārsteigumu un prieku. Paldies viņiem un klases audzinātājai Baibai Pētersonei. Jaunjelgavas vidusskolas sākumskolai pievienojās 19 pirmklasnieki -skaisti un smaidīgi.

Lai visiem skaists, radošs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

1.klases audz. S.Vickopa

    

Zinību diena

Jaunjelgavas vidusskolas darbības mērķis un uzdevumi 2016./2017.m.g.

 

Mērķis:

Pilnveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, nodrošinot valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

 

Nodrošināt optimālus mācību apstākļus, inovatīvas metodes un formas, attīstot izglītojamo kritisko domāšanu, radošumu, sadarbības un komunikācijas prasmes.

 

Veicināt izglītojamo atbildību, pienākumu ievērošanu un pašiniciatīvu.

 

Sekmēt izglītojamo patriotismu, pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un līdzdalību, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com