1. semestra noslēgums

No 7.-11.decembrim skolā tiek organizēti 1.semestra noslēguma pārbaudījumi:


5.klase - sociālās zinības, angļu valoda

6.klase - sociālās zinības, vēsture

7.klase - ģeogrāfija, vēsture

8.klase - vēsture, matemātika

9.klase - fizika, bioloģija

10.klase - fizika, bioloģija

11.klase - ķīmija, ģeogrāfija

12.klase - matemātika, ķīmija

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com