Līderu dienas

Š.g. 26. novembrī Jaunjelgavas vidusskolas skolēni, kuri apgūst programmu „Komerczinības vidusskolā" piedalījās „Līderu dienās".

 

Dienas pirmajā pusē viņi apmeklēja uzņēmumu „Mikrofona ieraksti", bet pēcpusdienā Rīgas komercģimnāzijā piedalījās skolu prezentācijā „Mana vērtību piramīda". No 40 dalībskolām mūsu skolas komanda tika novērtēta kā muzikālākā, par ko skolēni saņēma balvu un diplomu. Jāsaka, ka balvas tika tikai dažām skolām, tāpēc esam gandarīti par mūsu audzēkņu sniegumu! Skolēni arī atveda balvu – sienas pulksteni, ko svinīgi pasniedza direktorei skolas darba līnijā.

Šī bija konkursa pirmā kārta, tāpēc novēlēsim panākumus arī otrajā kārtā, kas notiks janvāra beigās.

Sveicam ar panākumiem: Vizbulīti Lesnieci, Vitu Lazdiņu, Santu Miezīti, Viktoriju Skripeļovu, Gintu Grincēviču, Lauru Kaufeldi, Aigaru Golovacki, Edgaru Bizņu, Valteru Bergu, Elviju Eikenu!