Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un vecāki!

2019./2020.m.g. ir noslēdzies. Šis gads ir bijis bagāts ar dažādiem notikumiem un izmaiņām ikdienas dzīvē. Skolas darbs attālinātā mācību režīmā – tas bija jauns pieredzes stāsts, kurā mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan Jūs, vecāki, mācījāmies dzīvot un strādāt pilnīgi jaunos Covid-19 krīzes apstākļos. Šodien atskatoties uz paveikto vairāk kā divu mēnešu garumā, varam secināt, ka esam mācījušies plānot savu laiku, apgūt jaunas metodes un tehnoloģiskos risinājumus, strādāt patstāvīgi un radoši.

Paldies, vecāki, par jūsu pacietību, nenogurstošo garu un enerģiju, darbojoties kopā ar saviem bērniem. Paldies par kontroli un disciplīnu, par jūsu milzīgo ieguldījumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. Paldies par līdzās būšanu un atbalstu viens otram.

Paldies, skolēni, skolotāji – mēs visi kopā to paveicām!

Saulainu un interesantiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Uz tikšanos 1. septembrī!

Direktore Lauma Mīlīga

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com