Lepojamies ar 2020. gada absolventiem!

Lepojamies ar 2020. gada absolventu labajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, kas skolai ļauj ieņemt augstu vietu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā!