Par darba organizāciju no 4. janvāra

1. Pēc skolēnu ziemas brīvlaika, 2021.gada 4.janvārī, 7.-12.klašu skolēni atsāk mācības attālināti.
2. 1.-6.klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 8.janvārim, mācības atsāksies 11. janvārī.
3. Par turpmāko izglītības procesu un izglītības aktivitātēm, izvērtējot aktuālo epidemioloģisko situāciju valstī, valdība lems nākamajā nedēļā.

Info atrodama: https://www.visc.gov.lv/jaunums/nakamaja-nedela-attalinati-atsakas-macibas-vecako-klasu-skoleniem-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzekniem