Lai atmiņu ugunskuri ir mūsu pateicība par BRĪVĪBU!

Pieminot 1991.gada Barikāžu laiku, tagad, pēc gadiem, vairāk spējam novērtēt, cik tas bija izšķirošs un nozīmīgs notikums mūsu valstij. Daudzi jaunjelgavieši ir piedalījušies 1991.gada notikumos, galvenokārt dežūrējot Rīgā pie televīzijas ēkas. Tas bija neziņas un nedrošības laiks visā Latvijā, tāpēc Barikāžu dienu Jaunjelgavas dalībnieku saraksti nav saglabājušies, atliek vienīgi balstīties uz cilvēku atmiņu. Skolotāja Ilga Bruņeniece ir savākusi atmiņu materiālus par barikāžu dalībniekiem no Jaunjelgavas iestādēm.

Jaunjelgavieši - barikāžu dienu dalībnieki

No Jaunjelgavas MRS - Francis Marinskis (autobusa šoferis), Anatolijs Kovaļčuks (autobusa šoferis), Vitolds Rozītis, Jānis Batarags, Ivars Priedītis, Jānis Stoķis, Ilmārs Stoķis, Sigurds Diks, Normunds Elksnis, Laimonis Čipa – Ziemelis, Raimonds Kļaviņš, Jānis Censonis, Indulis Auziņš

No Stučkas GAR (gāzes apgādes rajons) - Jānis Čūders, Elmārs Beķeris, Ilmārs Elksnis, Aivars Diks, Andris Diks

No Notsnab ražotnes - Mairita Ščucka, Jānis Ščuckis, Māris Kalējs, Aleksandrs Stikuts, Pēteris Vincukovs, Jānis Avotnieks, Jānis Čuders, Harijs Ecētājs, Antonija Rošāne, Elmārs Beķeris, Aleksandrs Andrejevs, Jānis Beļūns, Jānis Groza (tēvs), Jānis Groza (dēls)

No ražotne “Darba spars”: Valentīna Medne, Andris Vilnis, Pēteris Lontons, Guntis Čubars, Vera Līmane

No “Rīgas apģērbs” filiāles: Eleonora Pirktiņa, Inese Martinsone, Zoja Grigorjeva, Andžela Pilipuite

No Jaunjelgavas vidusskolas: Indra Čerjaka, Austra Kaminska, Rita Kursīte, Anna Pavliņa, Lūcija Rutka, Ilga Bruņeniece, Valentīna Rimare

No bērnudārza “Atvasīte”- Raisa Bataraga

No Taurkalnes mežniecības ceha “Colla” - Dainis Igaunis, Modris Kļaviņš

No ambulances - Mārtiņš Akmens, Tekla Čipa- Ziemele

Jaunjelgavas sakaru nodaļa: Juris Lodziņš, Valdis Šapelis, Juris Robežnieks, Ainis Stirāns, Mudis Zvaigzne

Jaunjelgavas pasta nodaļa: Zinaīda Kukule

Jaunjelgavas patērētāju biedrības: Viktorija Undzēna ar meitu Daci un dēlu Aigaru

  • No citām iestādēm: Ināra Vilne, Aigars Vilnis, Juris Māziņš, Jānis Liepiņš, Aivars Bērziņš, Māris Tomsons, Voldemārs Ozols, Ēriks Sudrabiņš, Ināra Sudrabiņa, Mirdza Caune, Agita Štrauhmane, Aldis Arbidāns, Egons Grietiņš, Aivars Bite, Boriss Rimars, Vidmants Suvaizdis
  • Jaunjelgavā braucienus organizēja Ināra Vilne, domes ēkā dežūrēja Inta Kļaviņa

 Jaunjelgavieši, kuri Barikāžu laikā bija citu pilsētu pārstāvji: Juris Vectirāns, Abīna Siliņa (Rīga), Edvīns Boķis (Ogre)