Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un skolotāji īsteno mobilitāti uz Zaragozu

 

Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un skolotāji jau vairāku gadu garumā sekmīgi iesaistās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas “Stratēģiskās partnerības” projektos. Jau trešo mācību gadu, sadarbībā ar trīs ES dalībvalstu skolām (Horvātija, Spānija, Slovēnija) tiek realizētas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Birds have to fly!” („Putniem ir jālido!”) aktivitātes un uzdevumi, kura koordinatore un vadītāja ir angļu valodas skolotāja Inese Ermansone. Kā galvenā caurviju tēma projektā ir skolēnu zināšanu padziļināšana pētot tēmu par putniem, kā arī sadarbības, saziņas un citu dzīves prasmju pilnveidošana.

Laikā no 2021. gada 21.-26.novembrim trīs Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un seši dažāda vecuma skolēni šīs mobilitātes ietvaros apmeklēja sadraudzības skolu COLEGIO ESCUELAS PÍAS SANTA ENGRACIA (FUNDACIÓN EDUCATIVA ESCOLAPIAS) Spānijā, pilsētā Zaragoza. Šī pilsēta ir sestā lielākā Spānijā, atrodas apmēram 300 km uz ziemeļiem no Barselonas.          

Gan skolotājiem, gan skolēniem tā bija interesanta pieredze iepazīstot spāņu tautas kultūru, skolas un ģimeņu tradīcijas, to svarīgākās vērtības, gūstot pieredzi dzīvojot viesmīlīgajās spāņu ģimenēs. Nepilnas nedēļas garumā mums bija iespēja gūt ieskatu Spānijas izglītības sistēmā, vērot mācību procesa organizāciju mūsu partnerības skolā Zaragozā, apmeklēt mācību stundas, piedalīties skolas ikdienas dzīvē. Kopā ar skolēniem piedalījāmies dažādās aktivitātēs – mācījāmies spāņu valodu, ķīmijas stundā vērojām kristālu vārīšanu un veidošanu, sporta stundā vērojām kā skolēni mācās sadarboties spēlējot sporta spēles un izveidot visdažādākās figūras. Drāmas metode tika pielietota grupās, atveidojot pašu iepriekšējā mācību gadā rakstīto un ilustrēto stāstu fragmentus par putnu dzīvi. Vizuālajā mākslā skolēni veidoja visdažādākās putnu maskas, kas tika prezentētas pēdējā mobilitātes dienā. Aktivitāšu bija daudz, tā bija unikāla pieredze sadarbības prasmju veidošanā, kur dažādu tautību skolēnu grupās bija jāvienojas par kopīgu koncepciju un  uzdevuma veikšanu komunicējot savā starpā angļu valodā, kura nevienam nav dzimtā.

To, ka lasīšana un skolas ludziņu iestudēšana dažādās valodās ir aizraujoša, apstiprinājām iestudējot Kārļa Skalbes pasaku „Garā pupa”. Jaunjelgavas vidusskolēni savu darbu prezentēja mobilitātes dalībniekiem latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Latviešu tautas deju soļi, kurā tika iesaistīti visi dalībnieki, ne visiem citu partnerības skolēniem bija pa spēkam, taču izraisīja neviltotu sajūsmu.

            Lai vērotu putnu dzīvi, mobilitātes ietvaros projekta dalībnieki devās ekskursijā uz Pireneju kalniem, kur vienā no pilsētām apmeklēja arī tās vēsturisko daļu, kas lepojas ar savu senatnīgumu, mazajām, bet smalki bruģētajām ieliņām, pilsdrupām un celtnēm, kuras spāņi cenšas saglabāt nākamajām paaudzēm. Dabas muzejā skolēni un skolotāji noskatījās izlītojošu filmu, tad noklausījās spāņu ornitologa stāstījumu par lielajiem plēsējputniem grifiem, kuru skaits ir sarucis ( aptuveni 500 putnu), kas dzīvo tikai tajā apvidū, kalnos un kalnu ielejās. Tā kā apkārtējā vidē ir ievērojams piesārņojums, tad putnu skaits ar katru gadu sarūk un galvenais vietējās dabas aizsardzības biedrības uzdevums ir saglabāt šo putnu sugu. Tad mēs visi – četru valstu lielā draudzīgā komanda, kopā devāmies kalnos, lai vērotu kā notiek lielo plēsējputnu barošana. Šī maltīte, uz kuru salido putni pēc stingri viņiem vien noteiktas hierarhijas, kuru mēs vērojām klusumā no droša attāluma, vēl ilgi bija mūsu sarunas galvenais temats.

            Ja pavaicā kādam no Latvijas - ar ko tev saistās Spānija? Tad laikam biežākā atbilde varētu būt –ar sauli, jūru, pludmali, siltumu. Tā nebūt nebija. Mūsu viesošanās nedēļā lija lietus un bija drēgns, vēss laiks. Vietējie smaidot teica, ka viņiem parasti visu gadu spīd saule un, ja līst, tad tikai īslaicīgi, bet drēgnums un lietus nedēļas garumā, lika par to šaubīties. Pēdējā viesošanās dienā, kad bija ieplānota ekskursija pa triju kulūru apvītajām Zaragosas ievērojamākajām vietām un pieņemšana pilsētas domē, atkal lija. Neskatoties uz lietu, mēs vērojām putnu daudzveidību, iepazināmies ar pilsētas centra vēsturiskajām celtnēm, arābu un musulmaņu reliģijas ietekmi uz vietējo kultūru un to sadzīvošanu iespaidīgajās katedrālēs un pilsētas apbūvē. 

Ieguvumu no redzētā un piedzīvotā mobilitātē ir daudz, tie ir neaprakstāmi, pieredze veidojas tikai jēgpilnā aizraujošā procesā un praktiskā, uz izaugsmi balstītā darbībā. Tā skolēni mācījās patstāvību un noderīgas dzīvesprasmes, organizētot sevi un iekļaujoties saplānotajā četru dienu grafikā partnerības skolā Zaragozā. Tika krietni paplašināts visu mobilitātē iesaistīto redzesloks, tā veidojās priekšstati un nostiprinājās viedokļi.

Nedaudz ieskatam skolēnu atziņas:

„Šī brauciena emocijas ir neaprakstāmas, jo bija gan patīkami mirkļi, gan skumji. Patīkamie mirkļi - būt kopā ar visiem un iepazīt sev kaut ko svešu, kā arī pavadīt laiku ar viesģimenēm un uzzināt to tradīcijas un ikdienu, taču grūtākais moments bija atvadīšanās no visiem mobilitātes draugiem, kas nu jau šķita kā ģimene. Tika lietas asaras un bija skumjas, atvadoties vienam no otra, jo nevar  zināt, vai kādreiz vēl redzēsimies. Taču ja man būtu iespēja vēlreiz piedalīties projektā, es noteikti to izmantotu, jo ir iespēja iepazīt daudz jaunu cilvēku un viņu tradīcijas un kultūru.

Ilze, 12.kl.

Tiešām, lieliski bija apskatīt senās celtnes, izbaudīt arhitektūru, dažādo kultūru ietekmi arhitektūrā. No apskatītā atceros skaisto svētnīcu, seno pili kurā jaucās dažādās kultūras ietekmes. Tiešām novērtēju iespēju piedalīties šajā projektā, novērtēju cilvēkus, ko satiku, jauniegūtos draugus. Esmu pateicīga par iespēju doties uz Spāniju, redzēt kā notiek mācību process citā valstī,  iepazīt kādas citas valsts kultūru. Ja būtu iespēja piedalīties citās mobilitātēs, es labprāt piedalītos, jo šī bija lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, iegūt lieliskus jaunus draugus, izbaudīt citas valsts kultūru. Megija, 12.kl.

Iespaidi par apskatīto ir ļoti satriecoši, es nekad nebiju redzējis šādas ielejas un kalnus. Tā bija mana pirmā pieredze sakarā ar īstiem kalniem. Redzēju kā barojas plēsējputni un tika izstāstīts, kā šos putnu sauc, ko tie dara. Redzēju, ka liela daļa lauku ir akmeņaini līdzenumi, daudzas daļas bija dzeltenas, ne zaļas. Ceļošanas laikā ieguvu prasmi paciesties un gaidīt. Pirmo reizi pārvietojos ar lidmašīnu. Martins, 8.kl.

Piedalījos visās aktivitātēs, bija interesanti ar spāņiem strādāt. Taisījām vietnē ” Kahoot”  testus kopā ar spāņiem un pildījām citu grupu testus. Daudz skaistu vietu. Lieli, skaisti kalni, pilsētā mājas un pilis citādākas nekā Latvijā, atšķirīga arhitektūra. Matīss, 7.kl.

Šī brauciena laikā es pārvietojos ar lidmašīnu, autobusu, tramvaju, mašīnu. Šī ceļojuma laikā mani ieguvumi ir labas emocijas un arī jauni draugi. Manas bija vienam bez mammas. Man šīs grūtības palīdzēja pārvarēt skolotāja. Manas emocijas ir ļoti labas un pozitīvas. Bija brīžiem grūti, bet beigu beigās viss bija lieliski. Rūdis, 4.kl.

Ceļojot uz partnerības skolu es iemācījos būt patstāvīgāks, draudzīgāks un komunikablāks. Pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu un braucu ar tramvaju. Lidmašīnas pacelšanās laikā man aizkrita ausis, bet palīdzēja ledenes. Tagad man ir priekštats par lidošanu un par to, kas saistībā ar to jāzin. Partnerības skolā iepazinos ar dažādiem skolēniem no dažādām klasēm. Bija intersanti vērot kā notiek mācības citas valsts skolā. Andis, 4.kl.

Guvums- interesanta pieredze par mācību procesa organizāciju partnerības skolā. Bija iespēja gūt ieskatu Spānijas izglītības sistēmā. Grūtības- nepietiekama valodas prasme. Palīdzēja sapratne no citu valstu dalībnieku puses, vēlme saprasties, paskaidrot. Andra, skolotāja.

 

Paldies skolotājai Inesei Ermansonei par projekta vadīšanu un iespējām iepazīt partnerības skolas ikdienu, kā arī citu tautu kultūru un tradīcijas.

Lai katrai ģimenei izdotos saviem bērniem pēc iespējas vairāk parādīt pasauli, citu valstu kultūru un tradīcijas!

 

Lauma Mīlīga,

Jaunjelgavas vidusskolas direktore