Konkurss “Radošais intelektuālis”

Konkursā “Radošais intelektuālis" Veicināšanas balvu iegūst Jaunjelgavas vidusskolas 11. klases komanda, simpātijas balvu iegūst 10. klases komanda!

Sveicam un lepojamies!

Patentu valdes organizētajā skolēnu konkursā “Radošais intelektuālis” šogad piedalījās rekordliels komandu skaits – par balvām kopumā cīnījās 48 komandas trīs vecuma grupās. Skolēnu uzdevums bija veidot trīs radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma (patenti, preču zīmes, dizainparaugi u.c.) tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, balstoties uz metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Radošos uzdevumus skolēni varēja veidot, gan fotografējot, gan veidojot testus, spēles un krustvārdu mīklas, kā arī citādi radoši izpaužoties, lai rosinātu interesi par intelektuālā īpašuma nozīmību mūsdienās un uzņēmējdarbībā.

Pirmo reizi arī Jaunjelgavas vidusskolas skolēni vairākās komandās sagatavoja darbus šim konkursam. Lai varētu veiksmīgi startēt, mācību stundās tika runāts par Patentu valdes nozīmību uzņēmējdarbības vidē, skolēni skatījās video materiālus un arī analizēja vajadzību uzņēmumiem vai privātpersonām sadarboties ar Patentu valdi.

Sākotnēji konkursa darbus izrunājām savā klasē, izmēģinājām online spēles, spriedām, kas ir būtiskākais, ar ko Patentu valde nodarbojas.

Gatavojoties šim konkursam, skolēni ieguva pamatīgu priekšstatu par to, kas ir intelektuālais īpašums, kāpēc ir vai nav vajadzīgs reģistrēt preču zīmi, patentu vai dizainparaugu, pētījām un analizējām Latvijas preču zīmēs – vai tās ir reģistrētas un kam tās pieder.

Konkursā Patentu valde piešķīra Veicināšanas balvu Jaunjelgavas vidusskolas 11. klases komandai “Domā, dari, uzvari!”, kuru pārstāvēja Elīna Vickopa un Tomass Deinis. Komanda bija izveidojusi krustvārdu mīklas un arī galda spēli - bāzētu uz jau visiem zināmās spēles Cirks principiem, tikai par lauciņu augšupeju vai lejupslīdi izvēloties dažādus ar uzņēmējdarbībā saistītus notikumus Preču zīmes reģistrācijas ceļā.

Savukārt, konkursa atbalstītāju Garmin simpātijas balvu ieguva komanda “Uzdevumi jauniešiem”, kuru pārstāvēja Jaunjelgavas vidusskolas 10. klases skolēni Ulrika Vectirāne, Adriana Hogija un Beatrise Berņa. Jaunietes bija sagatavojušas gan darba lapas par zīmolu atpazīšanu, gan arī galda spēli par Preču zīmēm.

Domājams, ka tieši milzīgais ieguldījums galda spēļu izdomāšanā, izveidošanā piesaistīja vislielāko uzmanību žūrijas vidū, jo, lai to paveiktu, ir jābūt gan kreativitātei, gan arī izpratnei par Patentu valdes darbību un produktiem.

Pats jaukākais bija dzirdēt no abām komandām, ka nākošgad vēlas piedalīties šādā konkursā atkal – tātad ir gan gandarījums par paveikto, gan arī prieks par rezultātiem.

Kristīne Balta,

Uzņēmējdarbības pamati -skolotāja