Par brīvdienām 1.klases izglītojamajiem

RĪKOJUMS

Jaunjelgavā

2022.gada 25.janvārī                                                                                                                                                                Nr.1.-12/22/7

 

Par papildus brīvdienām 1.klases izglītojamajiem

 

1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumu Nr.157  ”Noteikumi par 2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” 8.punktu, noteikt papildus brīvdienas 1.klases izglītojamajiem laikā no 2022.gada 31.janvāra līdz 2022.gada 4.februārim.

2.Pedagoga palīgam Katrīnai Stahovskai savlaicīgi iepazīstināt skolēnu vecākus.

3.Atcelt 2021.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1.-12/45 .

 

Direktore                                                            L.Mīlīga