Talka 2022

Jaunjelgavas pilsētas teritorijā esošajos Pirmā pasaules kara laikā kritušo vācu karavīru kapos pavasara uzkopšanu veica pašvaldības pārstāvji kopā ar 9.klases skolēniem Paulu, Lindu, Valteru un skolotāju Ilgu Bruņenieci.