Projekti- tā ir iespēja skolām!

Šajā mācību gadā tika pabeigta abu Erasmus+ programmas projektu „Birds have to fly!” un “ART-ICT-ICT-Hope-Adventure” īstenošana, kas tika vērsti uz radošumu, sadarbību, atbildību un zināšanu bagātināšanu, līdz ar to šis gads daudzu Jaunjelgavas vidusskolas skolēnu, skolotāju atmiņā būs palicis kā košs, emocionāls, radošs, uz komunikāciju un  zinībām vērsts unikāls Erasmus+ projekta gads!

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģisko partnerību projektā "Birds have to fly!"  kopā sadarbojās četru valstu skolas no Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Horvātijas. Savukārt projekta “ART-ICT-ICT-Hope- Adventure” aktivitātes veica Turcijas, Spānijas, Polijas, Itālijas un Latvijas skolēni un skolotāji. Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības ir aktivitāte, kas sniedz sadarbības, komunikācijas iespējas skolēniem un skolotājiem, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās, lai mācītos un dalītos ar labo pieredzi, šos projektus finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ 

Man un mums ir gandarījums, ka tika paveikti ne tikai visi projekta pieteikumā izvirzītie darbi un radošās aktivitātes, bet arī papildus vietējie skolas radošie uzdevumi un izstādes. Raudzījāmies ar cerību, iekļāvāmies piedzīvojumā, izkāpām no savas komforta zonas, iestudējam ludziņas, mācījāmies meklēt info un izmantot plašāk IT rīkus. Piemēram, katra partnerības skolas skolēni ne tikai uzrakstīja savus stāstus dzimtajā valodā un angļu valodā ar turpinājumiem un ilustrācijām, bet nākamajā gadā satiekoties mobilitātē izmantojot drāmas metodi šie stāsti skolēnu sadarbības procesā tika atveidoti un parādīti. Katras partnerības skolas skolēni iemācījās divas dejas, kas bija saistītas ar putnu tēmu, vēlāk satiekoties bija interesanti vērot atšķirīgos skolēnu izpildījumus un tautu tērpus. Piedalīšanās projektu darbā rosina skolēnu aktivitāti un ceļ pašapziņu.

Putnu tēma dziesmās ir plaši izdziedāta katrai tautai. Katras partnerības skolas skolēni iedziedāja dziesmas sava dzimtajā valodā, tad sūtīja izveidoto video ar dziesmas izpildījumu, lai citiem skolēniem partnerības skolās būtu iespēja iemācīties to. Un vienā no daudzajām tikšanām ZOOM platformā skolēni dziedāja visas dziesmas kopā četrās valodās, kas izvērtās pozitīvā un emocionālā koncertā. Šajā mācību gadā, kad Eiropas valstis kļuva “veselākas” bija iespēja realizēt mobilitātes un noorganizēt tikšanos klātienē visās partnerības skolās.

Esam projekta gaitā veidojuši, darinājuši, zīmējuši gleznojuši putnus visdažādākajās tehnikās, darbi tika regulāri izstādīti Jaunjelgavas vidusskolas foajē uz informācijas stendiem un projekta telpā, kur ar tiem varēja iepazīties ne tikai skolēni, skolotāji, bet arī skolas apmeklētāji. Izstādes tika dokumentētas, lai padarīto varētu redzēt maksimāli daudz cilvēku gan Erasmus+ projekta vietnē eTwinning, gan Jaunjelgavas vidusskolas mājas lapā, gan vietējā laikrakstā “Novada vēstis”. Putni tika vēroti arī dabā, tika veidotas un izvietotas putnu barotavas, un nu skolēniem bija iespēja gūt plašākas zināšanas par putnu dzīvi un migrāciju. Uzzināt vairāk ne tikai par mūsu nacionālo putnu- Balto cielavu, bet arī par partnerības valstu nacionālajiem putniem vērojot tos un klausoties ornitologu stāstījumus.

Iepriekšējā mācību gadā, kad iespējas tikties klātienē nebija, tad regulāri katru mēnesi organizējam tikšanos ar partnerības skolēniem ZOOM platformā, spilgtā atmiņā ir palikusi viktorīna par putniem, katra partnerības skola bija sagatavojusi 10 jautājumus par putniem un izveidojās spraiga sacensība par uzvaru, uzvarēja slovēņi. Papildus tam skolēnu darinātos putnus sūtījām uz partnerības skolām izmantojot pasta pakalpojumus.

Skolēniem bija lieliska iespēja ne tikai būt radošiem, bet pilnveidot ļoti svarīgo prasmi publiski uzstāties prezentējot savu skolu un pilsētu, tā nesot Jaunjelgavas vārdu tālu Eiropā, kas tagad ir pazīstama ar saviem erudītajiem un draudzīgajiem skolēniem, viesmīlīgo uzņemšanu Latvijā un mūsdienīgo mūsu skolas tēlu kopumā. Kā lielisks un motivējošs stimuls aktīvākajiem, darbīgākajiem un ieinteresētajiem projekta darbības gaitā skolēniem bija iespēja apmeklēt mūsu partnerības skolas, protams, arī iegūt jaunus draugus dzīvojot viesģimenēs, tā gūstot lielisku dzīves skolu un paplašināt savu redzesloku. Kā lieliska pievienota vērtība apmaiņas braucieniem ir komunikācija angļu valodā, kas ir darba valoda projektos.

Lai paveiktu visu ieplānoto projektā bija jāiegulda liels, daudzu vēlu pulksteņstundu darbs, lai veidotu uz dinamiku vērstu komunikāciju un sadarbību, lai noorganizētu sekmīgas skolēnu un skolotāju komandas apmaiņas braucieniem, lai veiksmīgi realizētu visu plānoto apmaiņas mobilitātēs uz citām valstīm, lai noorganizētu transportu un sameklētu dzīvesvietas pie mūsu sadraudzības skolu skolēniem un viņu vecākiem, lai kārtotu projekta dokumentāciju utt. Ir prieks, kas mijas ar nogurumu, ir gandarījums, jo ieguldītais darbs ir nesis augļus spilgtu emociju un jaunu lietderīgu zināšanu veidā. Ir prieks, jo ir bijusi iespēja dot iespēju aktīviem, darbīgiem dažādu klašu skolēniem doties neaizmirstamā ceļojumā. Šie skolēni piedalījās mobilitātēs, lai atgriežoties mājās dalītos priekā par pieredzēto ar saviem draugiem, klases biedriem, skolotājiem, vecākiem: Ilze Ozola, Mikus Matusevičs, Samanta Spoģe, Sintija Milovidova, Megija Svetiņina, Tomass Deinis, Ulrika Vectirāne, Beatrise Berņa, Artūrs Bērziņš, Valters, Bērziņš, Paula Lejniece, Linda Kreiza, Diāna Endzele, Daniels Zvidriņš, Ralfs Minajevs, Martins Vilnis, Matīss Briedis, Laura Jankina, Ariana Strautniece, Kristers Vectirāns, Rūdis Šteins, Rauls Zvirgzdiņš, Elizabete Muceniece, Santa Butte, Andis Kreiza. Mūsu skolas skolotājām bija iespēja ne tikai doties kopā ar skolēniem uz partnerības skolām, bet gūt pieredzi savam darbam un dalīties ar savu pieredzi. Skolotājas projekta koordinātores Ineses Ermansones iedrošinātas, pamudinātas un iesaistītas aktivitātēs guva pieredzi mobilitātēs: Andra Vilne, Lauma Mīlīga, Inese Uzulniece, Inese Mireka, Ilga Bruņeniece, Iveta Ieviņa, Ina Inda, Anita Tumane, Ligita Briede, Ruta Legzdiņa. Ir patiess prieks, ka mūsu novadā ir atsaucīgi un čakli šoferi Māris Rēķis un Gunārs Ločmelis. Paldies par veiksmīgu sadarbību Agnesei Mamedovai, Annai Bērziņai, Uldim Zvirzdiņam un visiem vecākiem un citiem domubiedriem, kuri mūs atbalsta!

Aprīļa mēnesis bija ļoti darbīgs Jaunjelgavas vidusskolā, uzņēmām 27 viesu delegāciju, skolēnus un skolotājus no partnerības skolām. Varu būt lepna par saviem kolēģiem, kas iesaistījās, atbalstīja, palīdzēja un izbaudīja kopā būšanu un darbošanos vienotā komandā. Projekti mūs vieno un virza! Mēs dalījāmies ar savu pieredzi vadot atklātās mācību stundas, noorganizējām daudzpusīgu krāšņu multimediju koncertu, skolēni stāstīja par skolu, direktore iepazīstināja ar renovētajiem kabinetiem. Pēcpusdienā izbraucām ar kuģīti, gājām spēlēs un rotaļās, dejojām, skolēni piedalījās un mācījās kopā mūsu skolēniem mācību stundās, apmeklēja robotikas nodarbību un piedalījās citās izglītojošās aktivitātēs nedēļas garumā. Tiešām gandarījums un lepnums, ka mūsu Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni uzņēma viesus, noorganizējot ļoti kvalitatīvas, saplānotas, iesaistot dažādu vecuma skolēnus, izglītojošās aktivitātēs. Skolai un skolotājiem ir dubults prieks, ja atbalsta skolēnu vecāki iesaistoties un palīdzot bērniem būt aktīviem, labi mācīties, iesaistīties papildus aktivitātēs, gribēt uzzināt ko jaunu un būt atvērtiem, lai ar lepnumu un pārliecību stāstītu par savu skolu, pilsētu un valsti.

Erasmus+ projektu koordinatore Jaunjelgavā Inese Ermansone