Starptautiskais projekts eTwinning rosina radoši darboties gan skolēnus, gan skolotājus.

 

No 9. līdz 11. augustam es kopā ar skolotāju Inesi Ermansoni devos uz Valmieru, kur notika eTwinning skolu apmācības, kurās tika iesaistīti arī skolēni.

Apmācības notika Valmieras viesnīcā ‘’Hotel Wolmar’’. Pirmajā dienā mēs visi iepazināmies un meklējām kopīgās intereses. Kamēr mēs, skolēni, dalījāmies vienādu interešu komandās, skolotāji devās uz savām apmācībām par to, kā atbalstīt skolēnus. Mēs, skolēni, bijām atstāti vieni un projekta ideju mums bija jādomā pašiem.

Otrajā dienā visi skolēni devās pārgājienā pa Valmieru, tā laikā jau vajadzēja pa soļiem izveidot projektu, skolotāji arī šajā posmā devās savās apmācībās. Projekta plānam vajadzēja jau būt gatavam trešajā dienā, lai to kopīgi ar komandu varētu prezentēt pārējiem. Man kopīgi ar Daugavpils J. Pilsudska Valsts poļu ģimnāzijas 9. klases skolēnu Kristeru un Rēzeknes Austrumlatvijas Tehnoloģijas vidusskolas 12. klases skolnieci Katrīnu izveidojām projektu ‘’Draudzīga, sportiska veselība’’. Tas bija izaicinošs darbs, jo līdz šim mēs viens otru nepazinām, mūs saistīja tikai kopīgās intereses.

28.septembrī Rēzeknē notika pirmā projekta daļa, kurā mūsu trīs klases kopīgi satikās un piedalījās sporta dienā. Katrai skolai bija jāsagatavo 3 stafetes. Kopā bija 9 stafetes, kurās vajadzēja piedalīties katrai komandai. Komandas bija jauktas no visām trīs skolām, lai skolēni savā starpā vairāk iepazītos. Dienas beigās apbalvoja visas komandas un visi tika pie balvām, kuras bija sagatavojusi katra skola.

Oktobrī būs projekta otrā daļa, kurā visiem būs attālināta klases stunda ar uztura speciālistu, pēc kuras vajadzēs aizpildīt viktorīnu par dzirdēto.

Projekts un apmācības man deva jaunu pieredzi, kura man palīdzēs turpmāk uzdrošināties.

 

9.klases skolniece

Sandija Strautniece