Mācību diena Birzgalē

2.decembrī Jaunjelgavas vidusskolas 9. klases skolēni kopā ar skolasbiedriem  no 8. klases piedalījās Jaunatnes iniciatīvu projekta PuMPuRS un Pieredzes izglītības organizācijas “Piedzīvojuma gars” organizētajā klases saliedēšanas pasākumā Birzgales pagasta “Ritēs”. Tā bija ceturtā kopīgā aktivitāte.

Dienas laikā skolēni  apguva  jaunas iemaņas, piemēram, kā strādāt ar virvēm gan augstumā, gan uz zemes, kāpt kokos, laisties lejā no klinšu sienas, pildīt komandu saliedēšanas uzdevumus.  Dienas lielāko daļu pavadījām  ārā, bet bija arī iespēja sasildīties pie ugunskura un  arī veikt kādu mazu aktivitāti iekštelpās.

Skolēnu atziņas par piedzīvoto „ ... labi pavadīts laiks...  ieguvu uzticēšanos saviem klases biedriem... domājām rīcības plānus...  vairāk komunicēju ar klases biedriem....  pārvarēju bailes...  iemācījos palīdzēt un sadarboties...  redzēju savas vājības...”

Ar gandarījumu vēroju, kā mani audzēkņi prot sadarboties, kā ikdienā  skaļākie apklust un ieklausās pārējos, pārvar sevi, vai apdomīgi paiet malā.

Tā bija labi aizvadīta diena ar smiekliem, muzicēšanu, spēka un veiklības demonstrējumiem.

 Inese Mireka, 9. klases audzinātāja