Par brīvdienām 1.klases izglītojamajiem

RĪKOJUMS

Jaunjelgavā

2022.gada 25.janvārī                                                                                                                                                                Nr.1.-12/22/7

 

Par papildus brīvdienām 1.klases izglītojamajiem

 

1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumu Nr.157  ”Noteikumi par 2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” 8.punktu, noteikt papildus brīvdienas 1.klases izglītojamajiem laikā no 2022.gada 31.janvāra līdz 2022.gada 4.februārim.

2.Pedagoga palīgam Katrīnai Stahovskai savlaicīgi iepazīstināt skolēnu vecākus.

3.Atcelt 2021.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1.-12/45 .

 

Direktore                                                            L.Mīlīga

Īstermiņa skolotāju darba vizīte, BEDRIYE BILEYDI ILKOKULU

Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni jau daudzus gadus sekmīgi piedalās Eiropas Savienības skolu sadraudzības projektos. Šī Erasmus+ projekta ”ART-ICT-ICT-HOPE-ADVENTURE” mobilitāte notika no 10.-14. janvārim Turcijas pilsētā Antālijā, kurp devās Jaunjelgavas vidusskolas projektu koordinātore Inese Ermansone un sākumskolas skolotāja Inese Uzulniece. Kā noteicošais šajā darba vizītē bija diskusijas  par projekta sekmīgu virzību saskaņā ar projekta pieteikumu ar skolotājiem no Polijas, Spānijas un Turcijas.

Lasīt vairāk

“Latvijas Skolas soma” - Latvijas dāvana skolēniem

2019.gadā, sagaidot mūsu valsts simtgadi, visām Latvijas skolām tika dota lieliska iespēja apmeklēt izzinošus vēstures un kultūras pasākumus, lai labāk iepazītu mūsu zemes vērtības. Par tiem noteiktu summu katram skolēnam atmaksāja valsts. Šogad jau trešo gadu skolēni to izmanto, ievērojot valstī esošos drošības noteikumus. Tāpēc ir notikušas gan ekskursijas uz dažādiem  objektiem, gan virtuālā un video tikšanās.

Lasīt vairāk

Laimīgu Jauno gadu!

Konkurss “Radošais intelektuālis”

Konkursā “Radošais intelektuālis" Veicināšanas balvu iegūst Jaunjelgavas vidusskolas 11. klases komanda, simpātijas balvu iegūst 10. klases komanda!

Sveicam un lepojamies!

Patentu valdes organizētajā skolēnu konkursā “Radošais intelektuālis” šogad piedalījās rekordliels komandu skaits – par balvām kopumā cīnījās 48 komandas trīs vecuma grupās. Skolēnu uzdevums bija veidot trīs radošus uzdevumus par intelektuālā īpašuma (patenti, preču zīmes, dizainparaugi u.c.) tematiku, kas būtu aktuāli darbu radītāju vienaudžiem, balstoties uz metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”. Radošos uzdevumus skolēni varēja veidot, gan fotografējot, gan veidojot testus, spēles un krustvārdu mīklas, kā arī citādi radoši izpaužoties, lai rosinātu interesi par intelektuālā īpašuma nozīmību mūsdienās un uzņēmējdarbībā.

Lasīt vairāk