Vecāku sapulce.

21.02.2013. Jaunjelgavas vidusskolas skolēnu vecāku sapulce.

no 16.00. Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.

18.00. Lekcija "Emocionālā inteliģence", lasa skolas psiholoģe Anita Rošāne.

19.00. Klašu sapulces.

Sveiciens svētkos!


Raudzīties drošu skatu,

Paturēt siltumu smaidā,

Nosargāt laimi sirdī,

Gribēt mazliet vairāk par gribu,

Starot mazliet tālāk par staru,

Mīlēt ar mīlestību.

(M. Laukmane)
 

Ārā ir vakars, ziemas laiks, pūš auksti vēji, bet iekšā ir siltums, ir svecīšu gaisma, ir Ziemassvētki. Šis vakars daudziem no mums ir gada visgaidītākie svētki, jo Ziemassvētki ir mīlestības, cerību un gaismas laiks.

Daba ir iemigusi, sastingusi un tālu vēl ir līdz pavasarim, bet mēs zinām, ka zem zemes jau gaida nākamā gada asni, pumpuri koku zaros ir tikai iesnaudušies. Mēs gaidām uz sauli un zinām, ka viņa nāks.

Ziemassvētki ir Kristus piedzimšanas svētki. Kristus nāca pasaulē kā Pestītājs, lai apliecinātu Dieva mīlestību cilvēkiem, kas vispirms jau atspoguļojas katrā bērnā un katrā cilvēkā. Tā bija Dieva dāvana cilvēcei. Tam par piemiņu mēs dalām dāvanas gan saviem tuviniekiem, gan arī tiem, kas ir sveši, ko nepazīstam. Ziemassvētku laiks ir tas laiks, kad atceramies dzīves pabērnus, dzīves atstumtos un cilvēku aizmirstos. Ziemassvētkos mēs domājam par Kristus bērnu, bet arī par bērniem, kas ir mūsu vidū. Bērns ir mazs tik īsu laiku, viņš nav nasta saviem vecākiem – viņš ir Dieva dāvana. Tik ļoti ātri aizskrien tie gadi, kad bērns ir maziņš un vecāku gādībā un tie ir tie skaistākie gadi katrai ģimenei. Vēlāk pie kamīna uguns varēs pasēdēt un pašķirstīt albūma lapas un papriecāties par to, kā katru gadu, kā katrus Ziemassvētkus meita vai dēls pārvērtās, izauga un lēnām kļuva par pieaugušu cilvēku.

Ikdienas gaitās ejot, cilvēks jūtas savu pienākumu vadīts un dažreiz savu darbu nomākts. Un aizmirst, ka viņam iekšā ir dvēsele un šī dvēsele tiecas pēc savas tiesas, un to ir iespējams izjust un pārdzīvot tādos brīžos kā Ziemassvētkos pie svecītes gaismas, mierā, klusumā, tuvības un mīlestības sajūtā vai arī prieka gavilēs un mūzikas skaņās. Es novēlu Jums visiem, lai šie svētki nestu to dvēseles pārdzīvojumu, ko nesniedz mums ikdiena un lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo jūsu sirdīs un dod jums spēku jūsu ikdienas gaitās.

Es novēlu, lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma, lai katram sirdī ielīst Ziemassvētku miers un, lai jūs varētu izjust savā sirdī to dievišķo mīlestību, kuru mēs šajos svētkos pieminam, lai tā piepilda jūsu sirdis, lai tā vada jūsu gaitas un lai tā pavada jūs visā nākamā gadā līdz pat nākamajiem Ziemassvētkiem.

Priecīgus Ziemassvētkus un radošu, iecerēm bagātu Jauno 2013. gadu!

Jaunjelgavas vidusskolas direktore

Lauma Mīlīga

 

 

LR proklamēšanas dienas pasākums.

 

 
14.novembrī Jaunjelgavas vidusskolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums, kurā skolēni lasīja skolas parlamenta rīkotā konkursa "Mana kā Valsts prezidenta uzruna valsts dzimšanas dienā" labākos darbus un koncertu sniedza Rīgas mūzikas internātvidusskolas jauktais koris.

Lasīt vairāk

Ierindas skate

15. novembrī Jaunjelgavas viduskolā notika ierindas skate, kurā sacentās 5.-12.klašu skolēni. Skolēnu soļotprasmi novērtēja kompetenta žūrija. Un ceļojošo kausu otro gadu izcīnīja 12.klase, audzinātāja V. Rimare. Tika apbalvoti arī labākie komandieri.

Lasīt vairāk

Olimpiskā diena

Arī mūsu skolas skolēni vingroja olimpiskajā dienā.