Iepazīsim savu novadu.

 

20. septembrī Jaunjelgavas vidusskolas  8. klase devās velobraucienā uz „Daugavas „ piena cehu, maizes ražotni Sērenē un govju kompleksu „Birzes”. Labi noinstruēti,bruņojušies ar atstarotājiem, vestēm uzsākām braucienu- pa priekšu kolonnai Liene Salmiņa un beigās audzinātāja Baiba Pētersone. Skopā rudens saulīte mūs palutināja un pavadīja gandrīz visu dienu....

 

Lasīt vairāk

Spicā nakts

 

Jaunjelgavas vidusskolas 12. klases skolēni, vecāki, audzinātāja V. Rimare, skolas vecāku komiteja un starptautiskās programmas AWARD dalībnieki ielūdz Jūs uz

Nakts trasīti

  2012.gada 14.septembrī Jaunjelgavas vidusskolā

 

„Spicā nakts Jaunjelgavā ;)” 

Plašāka informācija www.jaunjelgava.lv

 

Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē!

 

Vidusskolā Tev būs iespējas:

                 1. Mācīties un iegūt vispārējo vidējo izglītību:

1.1.  Padziļināti apgūt angļu valodu;

1.2.  apgūt trešo svešvalodu (vācu), kas palīdzēs nākotnē labāk iekļauties Eiropas darba tirgū;

1.3.  triju gadu laikā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, tādā veidā apgūstot turpmākajām studijām nepieciešamās prasmes un iemaņas;

1.4.  izvēlēties komerczinību kursu, saņemot apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, mārketinga pamatu apgūšanu;

1.5.  par labām un teicamām sekmēm, skolu beidzot, saņemt J.Lapas starta stipendiju (Ls 200).

1.6.  iespēju pretendēt uz Viļa Vītola stipendiju mācībām augstskolā (80 Ls           9 mēnešu garumā).

1.7.  mācību laikā iegūt autovadītāja B kategorijas apliecību; (teorētisko daļu apmaksā skola)

1.8.  sekmīgie audzēkņi, kuriem nebūs neattaisnotu kavējumu, saņems stipendiju Ls 10 katru mēnesi.

 

2. Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē un izkopt savu talantu:

2.1.  aktīvi iesaistīties skolas skolēnu pašpārvaldes darbībā;

2.2.  mākslinieciskajā pašdarbībā;

2.3.  starptautiskajā programmā AWARD;

2.4.  COMENIUS projektā;

2.5.  dažādās sporta sekcijās un, beidzot Aizkraukles reģionālo sporta skolu, iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā ar specializāciju vieglatlētikā.

 

Skolā ir laba materiāli tehniskā bāze:

  • ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkoti dabaszinātņu kabineti (matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas);
  • moderns informātikas kabinets;
  • laba sporta bāze: sporta zāle, trenažieru telpa un stadions;
  • renovēts internāts, dzīvošana bez maksas.

Izlaidumu laiks

Spārni lidojumam ir gatavi...

9.klase un audzinātāja Katrīna Stahovska   

9.klabsolventi un audzinātāja Katrīna Stahovska     12.klabsolventi un audzinātāja Indra Čerjaka

Man smejas acis,

un tie ir vislielākie smiekli,

kad izlaužas tajās

sirds bezdelīdzēna vieglums.

Es skatos mostošās pasaules

lielumā,

un man reibst galva no -

cik šajā lielajā pasaulē

es drīkstēšu būt

liels.

(O.Vācietis)