No sirds uz sirdi

10.martā skolā notika tradicionālais koncerts pensionāriem "No sirds uz sirdi".

Koncerts notika sirsnīgā gaisotnē ar pamatmoto "Katrai krāsai ir savs stāsts"

Pēc koncerta viesi pasēdēja pie tējas tases un cepumiem.

Veiksmes klinģeris

11.martā skolas direktore aicināja uz tikšanos skolēnus, kuriem ir augstākie sasniegumi mācībās.

Vidusskolēnu tikšanās ar administrāciju

14.martā skolas administrācija tikās ar vidusskolēniem.

Skolēni tika iepazīstināti ar MK noteikumiem N.89  "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi".

Tika pārrunāti vidusskolēniem būtiski jautājumi.

Koru kari

18.martā skolā notika klašu koru kari veltīti Raimonda Paula 75. dzimšanas dienai.

Interesantākais izpildījums bija 2.klasei, 5.klasei, 11.klasei.

Iepazīsimies! Esmu internets!

1.martā plkst. 11.50. skolas konferenču zālē notika

 pasākums 1.-4.klašu skolēniem  "Iepazīsimies! Esmu internets!"
 

5.klases skolēni izspēlēja situāciju par datorlietošanu un uzdeva jautājumus par to. Skolēni noskatījās videofilmiņu par interneta lietošanu. Mājās skolēni sacerēja pasaku vai komiksu par datoru.

Pasākums bija interesants, skolēniem rosināja pārdomas par drošību internetā.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com