Izsludināta pedagogu pieteikšanās mērķstipendijas saņemšanai 3. aktivitātē

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības

programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un noslēgtolīgumu

starp Izglītības un zinātnes ministriju un Jaunjelgavas novada pašvaldību

09.11.2009.Nr. 01-07.2-5/55, projekta vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, 

tiek izsludinātapedagogu pieteikšanās  mērķstipendiju saņemšanai 3. aktivitātē.

Skathttp://www.jaunjelgavasvidusskola.lv/projekti

Skolas lepnums 2011

Skolas ikgadējais pasākums "Skolas lepnums 2011", kurā tiek apbalvoti mācību darba izcilnieki un olimpiāžu uzvarētāji.

Informācija

  1. 19. maijā skolā notika mācības ugunsdrošībā. Pēc trīs gariem trauksmes zvaniem visi skolas skolēni evakuējās no skolas telpām 2 minūtēs.  Lai gan 1. stāva garderobēs bija imitēts ugunsgrēks, skolēni ātri atrada citas evakuācijas durvis un veiksmīgi izgāja no situācijas. VUGD Aizkraukles brigādes Jaunjelgavas posteņa vecākais inspektors M.Maškovs nolasīja drošības pasākumu kopumu, kas jāievēro vasaras periodā. Skolotāji skolēnu klātbūtnē ar ugunsdzēšamo aparātu pārbaudīja savas prasmes dzēst imitēto ugunsgrēku.
  2. 20. maijā skan pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem. Pirmdien, 23. maijā 12. klasei pirmais eksāmens angļu valodā. Lai veicas!

Cerībā un ticībā uz labu veiksmi eksāmenos un tikšanos svinīgā izlaiduma pasākumā!

Izlaidumu laiki

Izlaidumi Jaunjelgavas vidusskolā:

9. klasei – 11. jūnijā plkst. 18.00

12. klasei – 18. jūnijā plkst. 18.00

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com