Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē!

 

Vidusskolā Tev būs iespējas:

                 1. Mācīties un iegūt vispārējo vidējo izglītību:

1.1.  Padziļināti apgūt angļu valodu;

1.2.  apgūt trešo svešvalodu (vācu), kas palīdzēs nākotnē labāk iekļauties Eiropas darba tirgū;

1.3.  triju gadu laikā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, tādā veidā apgūstot turpmākajām studijām nepieciešamās prasmes un iemaņas;

1.4.  izvēlēties komerczinību kursu, saņemot apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, mārketinga pamatu apgūšanu;

1.5.  par labām un teicamām sekmēm, skolu beidzot, saņemt J.Lapas starta stipendiju (Ls 200).

1.6.  iespēju pretendēt uz Viļa Vītola stipendiju mācībām augstskolā (80 Ls           9 mēnešu garumā).

1.7.  mācību laikā iegūt autovadītāja B kategorijas apliecību; (teorētisko daļu apmaksā skola)

1.8.  sekmīgie audzēkņi, kuriem nebūs neattaisnotu kavējumu, saņems stipendiju Ls 10 katru mēnesi.

 

2. Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē un izkopt savu talantu:

2.1.  aktīvi iesaistīties skolas skolēnu pašpārvaldes darbībā;

2.2.  mākslinieciskajā pašdarbībā;

2.3.  starptautiskajā programmā AWARD;

2.4.  COMENIUS projektā;

2.5.  dažādās sporta sekcijās un, beidzot Aizkraukles reģionālo sporta skolu, iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā ar specializāciju vieglatlētikā.

 

Skolā ir laba materiāli tehniskā bāze:

  • ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkoti dabaszinātņu kabineti (matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas);
  • moderns informātikas kabinets;
  • laba sporta bāze: sporta zāle, trenažieru telpa un stadions;
  • renovēts internāts, dzīvošana bez maksas.

Izlaidumu laiks

Spārni lidojumam ir gatavi...

9.klase un audzinātāja Katrīna Stahovska   

9.klabsolventi un audzinātāja Katrīna Stahovska     12.klabsolventi un audzinātāja Indra Čerjaka

Man smejas acis,

un tie ir vislielākie smiekli,

kad izlaužas tajās

sirds bezdelīdzēna vieglums.

Es skatos mostošās pasaules

lielumā,

un man reibst galva no -

cik šajā lielajā pasaulē

es drīkstēšu būt

liels.

(O.Vācietis)

Jaunjelgavā ir čempions!!!

Ar augstu rezultātu -42,54 sekundes- 300 m skrējienā Latvijas valsts čempionātā vieglatlētikā Roberts Vēvers izcīnīja I vietu un Latvijas čempiona titulu C grupā

Roberts uzrādīja arī augstus rezultātus Aizkraukles reģionālajās sacensībās vieglatlētikā C grupai: 60 m skrējienā I vieta, 300 m skrējienā I vieta un šķēpa mešanā I vieta

 

Skolā kopā ar vecākiem

Jaunjelgavas vidusskolā šodien, 12. maijā aizsākās tradīcija -ģimenes diena "Kopā ar savējiem". Lai gan rīts bija visai drūms un 10.00 debesis vēl bija nomākušās, tad pasākuma noslēgumā plkst. 12. 45 jau spīdēja saule un visiem dalībniekiem bija prieks par kopīgi pavadīto laiku.

Stacijas: "Ūdens liešana", "Strinkš pa bundžām", "Uz saulaino tāli", "Vienā solī", "Zigzags", "Jautrais batuts", "Svarīgā krava", "Noķer, ja vari", "Bagātā raža","Ak, mēs abi divi","Naskie palēcieni","Namiņš", "Stafete".


1.-3. klašu grupā - 1. vieta 3. klasei, 2. vieta -2. klasei, 3. vieta - 1. klasei
4.-8. klašu grupā - 1. vieta apvienotai 4.-5. klasei; 2. vieta - 8.klasei, 3. vieta - 7. klasei
9.-12. klašu grupā - 1. vieta 12. klasei, 2. vieta - 11. klasei
Komandā : 10 cilvēki: 5 bērni, 5 vecāki vai pieaugušie radinieki.

pasākuma foto http://www.jaunjelgavasvidusskola.lv/galerija?unit=album&act=show&albumid=5741656132885094449