Sveicam un priecājamies!

 

12. klases komanda  „IG „Gudrinieciņi”", komandas kapteineMadara Šķerberga "CREATIVUS" konkursa "Ko tu zini par Latviju ?" pusfinālā!

 

Dabaszinību nedēļa

No 5. -9. martam skolā risinās dabaszinību nedēļa. Skolēni piedalās erudīcijas konkursos, zīmē plakātus par dažādām dabaszinību tēmām, sākumskolas skolēniem tiek vadītas fizikas stundas, veikti eksperimentiveidota izstāde "Dzīvosim vēlreiz", kur no dažādiem sadzīves atkritumiem tiek veidotas vēl izmantojamas lietas.

      

Veiksmes kliņģeris

3. martā pie skolas direktores uz "Veiksmes kliņģeri"tika aicināti skolēni, kuru vidējā atzīme 1. semestrī pārsniedza 8 balles. Skolēni un direktore pārrunāja skolas aktualitātes, tika pasniegtas nelielas atzinības veltes, arī ēsts tradicionālais kliņģeris.

      

 

Lasīt vairāk

Pēdējā sienas avīze

12. klase dežūrējusi skolā pēdējo reizi. Atvadoties izveidojusi lielāko sienas avīzi skolas dzīvē.

No sirds uz sirdi

 9. martā izskanēja tradicionālais veltījuma koncerts pilsētas vecļaudīm "No sirds uz sirdi"