Sadancis pie eglītes

Aicinu Jaunjelgavas vidusskolas deju kolektīva "Atvars" 1.-12.klašu dejotājus un viņu vecākus

uz kopēju pasākumu pie Ziemassvētku eglītes 16.decembrī plkst.18.00.


Pēc koncerta spēles, rotaļas un dejas.

Deju skolotāja Inese Ermansone

afišafiles/egle.pdf

Metodiskais seminārs

28.novembrī, plkst. 15.00. Jaunjelgavas vidusskolā metodiskais seminārs

Metožu daudzveidība mūsdienu mācību stundas organizēšanā (kursos gūtās atziņas)

Dienas kārtība:

  1. Video izmantošana klausīšanās prasmju attīstīšanai.( R. Vovere, angļu val.)
  2. Mācīšanās "mācību stacijās". (J. Kalniņa, vācu val.)
  3. Kritiskās domāšanas metodes. (I.Sprengeļe, ķīmija)
  4. Kooperatīvā mācīšanās. (I.Ermansone, angļu val.)

Svētku nedēļa

 

Latvija ir un būs manas mājas, un es ar to lepojos.

                                                                                ( S.France, 12.kl.) skolēnu  eseju fragmenti 

 Novembris ir mēnesis, kas saistās ar latviešu vēsturi un valsts svētkiem.
Arī mēs Jaunjelgavas vidusskolā svinam šos svētkus un esam lepni par savu valsti.
11. novembrī kopā ar NBS ģenerāli Juri Vectirānu skolas parlaments un  klašu pārstāvji devās nolikt ziedus pie latviešu strēlnieku pieminekļa Jaunjelgavas kapos, tādējādi pieminot un godinot viņus. Izrādot cieņu, tika aizdegtas svecītes.
 15. novembrī mūsu skolā jau otro gadu notika ierindas skate, veltīta Lāčplēša dienai, kurā piedalījās 5.-12.kl. skolēni. Žūrijas komisija, kuras  sastāvā bija Zemessardzes 55.kājnieku bataljona komandieris Uldis Albiņš, ģenerālis Juris Vectirāns, 55. kājnieku bataljona štāba rotas kapteinis Aleksandrs Sotņikovs, skolas direktore Lauma Mīlīga un direktora vietniece Jeļena Kalniņa,  1.vietu klašu grupās piešķīra 5.klasei, 8.klasei un 11.klasei. Par labāko komandieri tika atzīts Niks Sticers no 12.klases. Ceļojošo kausu šogad ieguva 11.klase.

17. novembrī par godu Latvijas republikas dzimšanas dienai skolā notika svētku koncerts “Tikai šeitLatvijā”Skolēni rādīja šai dienai īpaši sagatavotu repertuāru un runāja fragmentus no pašu rakstītām esejām, kurās atzīmēja, ar ko, viņuprāt, Latvija var lepoties.

11.klase- ierindas skates uzvarētāji

              11.klase- ierindas skates uzvarētāji

 pasākumu foto http://jaunjelgavasvidusskola.lv/galerija 

Seminārs Lietuvā

Jaunjelgavas vidusskolas 5.klases skolnieces Krista un Maija, arī skolotājas Regīna Pormale un Inese Ermansone apmeklējām LatvijasLietuvas semināru „Baltu valodas eTwinning projektā”. Šis divi dienu pasākums notika„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros.

Lasīt vairāk

salidojums

Jaunjelgavas vidusskolas absolventu salidojums 2012.gada 9.jūnijā!