Koru kari

18.martā skolā notika klašu koru kari veltīti Raimonda Paula 75. dzimšanas dienai.

Interesantākais izpildījums bija 2.klasei, 5.klasei, 11.klasei.

Iepazīsimies! Esmu internets!

1.martā plkst. 11.50. skolas konferenču zālē notika

 pasākums 1.-4.klašu skolēniem  "Iepazīsimies! Esmu internets!"
 

5.klases skolēni izspēlēja situāciju par datorlietošanu un uzdeva jautājumus par to. Skolēni noskatījās videofilmiņu par interneta lietošanu. Mājās skolēni sacerēja pasaku vai komiksu par datoru.

Pasākums bija interesants, skolēniem rosināja pārdomas par drošību internetā.

Vecāku sapulce

Cien. Jaunjelgavas vidusskolas skolēnu vecāki!

Esiet laipni aicināti uz vecāku kopsapulci 15.02.2011.

Dienas kārtībā:

16.00 -17.00              Viesošanās Aizkraukles mākslas skolas 

                                   Jaunjelgavas klasē (skolas internāta 2.stāvā).

17.00 -18.00              Individuālas tikšanās ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.

18.00 – 19.30           Vecāku kopsapulce skolas aktu zālē:

                                    1. lekcija „Mans bērns mani nedzird”. Lektore

                                        Ruta Krūkle;

                                    2. vienotu skolas dienasgrāmatu prezentācija.

Skolas administrācija

žetonu vakars

28.janvārī  plkst. 18.00. Žetonu vakars.

žetonu vakars

29. janvārī plkst 18.00. Žetonu vakars