Iepazīsimies! Esmu internets!

1.martā plkst. 11.50. skolas konferenču zālē notika

 pasākums 1.-4.klašu skolēniem  "Iepazīsimies! Esmu internets!"
 

5.klases skolēni izspēlēja situāciju par datorlietošanu un uzdeva jautājumus par to. Skolēni noskatījās videofilmiņu par interneta lietošanu. Mājās skolēni sacerēja pasaku vai komiksu par datoru.

Pasākums bija interesants, skolēniem rosināja pārdomas par drošību internetā.

Vecāku sapulce

Cien. Jaunjelgavas vidusskolas skolēnu vecāki!

Esiet laipni aicināti uz vecāku kopsapulci 15.02.2011.

Dienas kārtībā:

16.00 -17.00              Viesošanās Aizkraukles mākslas skolas 

                                   Jaunjelgavas klasē (skolas internāta 2.stāvā).

17.00 -18.00              Individuālas tikšanās ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.

18.00 – 19.30           Vecāku kopsapulce skolas aktu zālē:

                                    1. lekcija „Mans bērns mani nedzird”. Lektore

                                        Ruta Krūkle;

                                    2. vienotu skolas dienasgrāmatu prezentācija.

Skolas administrācija

žetonu vakars

28.janvārī  plkst. 18.00. Žetonu vakars.

žetonu vakars

29. janvārī plkst 18.00. Žetonu vakars

1.semestra noslēguma pārbaudījumi

1.semestra noslēguma pārbaudījumi

Apstiprināts administrācijas sēdē 7.decembrī N. 103

14.decembrī

5.klase- informātika

6.klase- dabaszinības

7.klase- krievu valoda

8.klase- ķīmija

9.klase- fizika

10.klase- literatūra

11.klase- vācu valoda

12.klase- literatūra

16.decembrī

5.klase- literatūra

6.klase- vēsture

7.klase- matemātika

8.klase- angļu valoda

9.klase- angļu valoda

10.klase- ģeogrāfija

11.klase- ģeogrāfija

12.klase- matemātika

Pārbaudījumu norises kārtība:

5.-7.klase strādā 2 mācību stundas

8.-12.klase strādā 3 mācību stundas.

Citi kontroldarbi šajās dienās netiek organizēti.