Lāčplēša diena

11.novembrī Jaunjelgavas vidusskolas kolektīvs devās uz piemiņas brīdi Jaunjelgavas kapsētā.