Zinību diena

Jaunjelgavas vidusskola, kā katru gadu, 1.septembrī gaidīja skolēnus, skolotājus, vecākus uz Zinību dienas svinīgo līniju. Satraukti bija 1.klases skolēni, viņu vecāki, kā arī 12.klase, kura sagādāja pārsteigumu un prieku. Paldies viņiem un klases audzinātājai Baibai Pētersonei. Jaunjelgavas vidusskolas sākumskolai pievienojās 19 pirmklasnieki -skaisti un smaidīgi.

Lai visiem skaists, radošs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

1.klases audz. S.Vickopa

    

Zinību diena

Jaunjelgavas vidusskolas darbības mērķis un uzdevumi 2016./2017.m.g.

 

Mērķis:

Pilnveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, nodrošinot valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

 

Nodrošināt optimālus mācību apstākļus, inovatīvas metodes un formas, attīstot izglītojamo kritisko domāšanu, radošumu, sadarbības un komunikācijas prasmes.

 

Veicināt izglītojamo atbildību, pienākumu ievērošanu un pašiniciatīvu.

 

Sekmēt izglītojamo patriotismu, pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un līdzdalību, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Mācību gada izskaņā

Vēlam veiksmi mūsu absolventiem!

  

 

Iepazinām dažādus pilsētas objektus fotoorientēšanās sacensībās

      

... pēdējais zvans

      

 

"Foršie trakuļi" ZZ čempionāta pusfinālā

13.maijā 5.klases "Foršie trakuļi'' ar savu audzinātāju-''Foršo skolotāju'' Rea Voveri devās uz Jelgavas olimpiskā centra stadionu, lai piedalītos ZZ čempionāta pusfināla sacensībās 4.-5.klašu grupā.

Lasīt vairāk

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izbraukuma sēde

10. maijā Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izbraukuma sēde notika Jaunjelgavas vidusskolā.

Lasīt vairāk

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com