Pasākumi

Jaunjelgavas vidusskolas ārpusstundu darba plāns

2017./2018.m.g.

1.semestris

Pasākums

Klašu grupa

Laiks

Atbildīgais

Septembris

     

Zinību diena

1.-12.kl.

01.09.

L.Mīlīga, I.Čerjaka

Sēlijas novada skolu sporta svētki Neretā

4.-12.kl.

14.09.

A.Jegorova

Dzejas dienas

1.-12.kl

14.-20.09.

I.Čerjaka, I.Bruņeniece, A.Tumane

Baltu vienotības diena

5.-12.kl.

22.09.

I.Mireka, I.Bruņeniece

Eiropas Valodu dienai veltīta popiela

1.-12.kl.

26.09.

R.Vovere, I.Ermansone

Militārās šķēršļu joslas atklāšanas pasākums

1.-12.kl.

26.09.

A.Jegorova

Oktobris

     

Skolotāju dienai veltīts pasākums

1.-12.kl.

02.10.

I.Čerjaka, skolas parlaments

„Paldies!” – Skolotāju dienai veltīts koncerts PII „Atvasīte”

1.-4.kl.

04.10.

I.Ermansone

Putras diena

1.-4.kl.

10.10.

S.Vickopa

Krāsainās smilšu spēles

1.-4.kl.

13.10.

I.Uzulniece

Skolas teritorijas sakopšana

1.-12.kl.

16.-19.10.

I.Čerjaka

Mūzikas festivāls „Draugi”

1.-12.kl.

20.10.

B.Pētersone

Mācību ekskursijas un pārgājieni

1.-12.kl.

septembris- oktobris

Klašu audzinātāji

Novembris

     

Latviešu karavīrs laikmetu griežos

1.-12.kl.

03.11.

L.Mīlīga

Mārtiņdiena

1.- 4.kl.

10.11.

A.Tumane

Gaismas vilnis Daugavā

1.-12.kl.

11.11.

I.Čerjaka

Patriotisma diena

1.-12.kl.

17.11.

I.Čerjaka, I.Mireka

Decembris

     

TDK dejotāju Ziemassvētku pasākums

1.-9.kl.

14.12.

I.Ermansone

Ziemassvētku uzvedums

1.-12.kl.

21.12.

I.Čerjaka, I.Ermansone, M.Otto

Klašu Ziemassvētku eglītes

5.-12.kl.

22.12.

Klašu audzinātāji

Ziemassvētku sagaidīšana

1.-4.kl.

22.12.

A.Vaivade

Labdarības akcija

1.-12.kl.

decembris

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 


 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com