Atbalsta personāls

Nosaukums

Darbinieka vārds, uzvārds

Darba laiks

Skolotājs-logopēds

Anita Tumane

Pirmdienās- 8.00- 8.40

Otrdienās- 8.00- 8.40

Trešdienās- 8.00- 8.40

Ceturtdienās- 8.00- 8.40

Piektdienās – 8.00- 8.40

Skolotājs-palīgs

Ilze Vīnerte, Vita Mamedova, Katrīna Stahovska

8.40 – 17.00

Skolas psihologs

 Ruta Skrastiņa

Otrdienās 8.30-16.30

Trešdienās 8.30- 16.30

Skolas medmāsa

 Ņina Čabatorova

8.00 – 15.00

Soc. pedagogs

Ruta Legzdiņa

Pirmdienās 8.30-16.00

Ceturtdienās 8.30.-15.30.

Piektdienās 8.30.-14.00