Stundu laiki

Stundu laiki

IZRAKSTS

no skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem

MĀCĪBU UN DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA SKOLĀ

Jaunjelgavas vidusskolā noteikta piecu darba dienu nedēļa (pirmdiena – piektdiena)

STUNDU LAIKI

1.-4.klasei

1.

8.40- 9.20

2.

9.30-10.10

3.

10.20-11.00

 

Pusdienu starpbrīdis

4.

11.30-12.10

5.

12.20-13.00

6.

13.10-13.50

7.

14.00-14.40

 

5.-12.klasei

1.

8.40- 9.20

2.

9.30-10.10

3.

10.20-11.00

4.

11.10-11.50

 

Pusdienu starpbrīdis

5.

12.20-13.00

6.

13.10-13.50

7.

14.00-14.40

8.

14.50-15.30