Skolas padome

Skolas padome 2017./2018.m.g.

Vecāki : Lelde Lukaševica
Eva Strautniece
Ligita Briede
Linda Onužāne
Vaira Lejniece
Anita Censone
Agnese Rēķe
Ina Zvidriņa
Māris Jozēns
Andra Vilne
Mārīte Vēvere


Pašvaldības pārstāvis - Guntis Libeks - domes priešsēdētājs
Vecāku biedrības pārstāvis - Evija Vectirāne
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis - Beāte Strautniece
Skolotāja- Rea Vovere 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com