Aprīlis, 2017


Jaunjelgavas vidusskolas skolēni Laura Frīdmane, Aija Steca, Linda Korbuta, Māris Broks, Tomass Deinis, skolotājas Anita Tumane, Katrīna Stahovska, Inese Ermansone un šoferis Māris Rēķis dodas vizītē uz sadraudzības skolu Polijā.
Skolotājas ir sagatavojušās atklātajai stundai Polijas skolā Jablonnā. Tiek stāstīts par Latviju, par gadskārtējām tradīcijām Latvijā, un tieši par Lieldienām. Poļu skolēni mūsu skolotāju vadībā mācās latviešu valodu, veido Lieldienu dekorus un iepazīst Latviju.
Mūsu Jaunjelgavas vidusskolas skolēni ir sagatavojuši trīs populāras spēles, ko mācīt citiem puikām un meitenēm no Lietuvas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, Itālijas, Spānijas un Ungārijas. Mājas darbu klāstā bija ne tikai atklātā stunda skolotājiem un skolēniem, Skolēniem bija jāparāda 20.minūšu sagatavotā koncertprogramma - latviešu tautas dziesmas un dejas. Mūsu skolēni dejojot un dziedot latviešu nacionālajos tērpos guva nedalītu atzinību no skatītāju puses. Un vēl katras skolas skolotāji kopā ar skolēniem organizēja savu nacionālo ēdienu vakaru. Tas bija ne tikai garšīgi, bet ļoti interesanti. Visu vizītes laiku gaisā virmoja enerģija, pozitīvas emocijas , spēles prieks un mēs visi kopā guvām daudz jaunu zināšanu un noderīgu pieredzi. Skolēni rādīja, ko paši prot un mācījās arī no citiem, tā uzzinot daudz jauna par citām skolām un zemām. Protams, arī dzīvošana ģimenēs un meiteņu un puiku patstāvība bija laba dzīves skola. Noslēgumā mūsu poļu draugi bija noorganizējuši kopēju ekskursiju uz skaistu pilsētu Lublinu un galvaspilsētu Varšavu.

              

Marts, 2017


Norit aktīva gatavošanās vizītei uz mūs partnerības skolu Jablonnā, Polijā.
Spēles un rotaļas. Notiek aptauja par populārākajām spēlēm Latvijā, tad tiek sagatavota prezentācija par spēlēm, rotaļām un rotaļspēlēm. Mūsdienās bērni un jaunieši salīdzinoši maz zina un prot spēlēt spēles, tādēļ šī tēma bija ļoti inovatīva. Skolēni aktīvi iesaistījās tādās spēlēs kā "Pirtiņa deg", "Trīs par daudz, viens par maz", "Dari līdz", "Pilsētas", "Pēdējais pāris šķiras", "Muzikālie krēsli", "Princeses, pilis, zemestrīce" un daudzās citās spēlēs. Spēlējot spēles skolēni izjuta azartu, spēles prieku un pozitīvas emocijas; tā bija lietderīga laika pavadīšana attīstot vispusīgi gan zēnus, gan meitenes.

Februāris, 2017

Tēma - Latviešu etnogrāfisko un tautisko deju nozīme izglītībā.
Erasmus+ projekta ietvaros notika diskusijas un pārrunas ar skolēniem vai skolā ir jāmācās dejot? Valdīja viennozīmīga pozitīva atbilde - jo dejojot mēs attīstām koordināciju un pilnveidojam sevi, nostiprinām ritma izjūtu; un vispār skolēni dejošanas procesā mācās domāt, aptvert telpu, mācās arī saskarsmes un sadarbības mākslu. Dejošana ir dzīves skola - gan jaunu deju soļu apguves ziņā, gan mākā sevi mobilizēt, arī saģērbties un sakārtot tērpu.
Skolēniem ir jābūt vispusīgi attīstītiem un ir jāzina savas etnogrāfiskās dejas. Diemžēl skolā nav ritmikas stundu, tāpēc dejot iemācās tikai tie, kas apmeklē deju pulciņus pēc stundām. Pārsvarā skolēni zina tikai tādas latviešu etnogrāfiskās dejas kā Plaukstiņpolka, Tūdaliņ, tāgadiņ un Sudmaliņas.
Latvijā pārsvarā attīstās latviešu dejas kā skatuves dejas, kuras dejo koncertos, skatēs, svētkos un festivālos. Etnogrāfiskās dejas bērni apgūst sākumskolā vai apmeklējot folkloras pasākumus. Skolotājiem kopā ar vecākiem būtu jāstāsta un vairāk jāmāca bērniem par mūsu tautas bagātību - latviešu etnogrāfiskajām dejām.

Laika posmā no 13. līdz 17.februārim Jaunjelgavas vidusskolas skolotājas Solvita Vickopa un Inese Ermansone devās uz sadraudzības skolu Spānijā. Tika apmeklētas vairākas skolas Zaragosā, pēc iepazīšanās ar skolu sistēmu šajā valstī, visu partnerskolu skolotāji vadīja mācību stundas, tad vērojām spāņu skolēnu sagatavotos priekšnesumus. Mēs - skolotāji ne tikai vērojām spāņu dejas, bet arī paši mācījāmies un dejojām līdz ugunīgajām spāņu meitenēm. Vēlāk partnerskolu skolotāji prezentēja savas sagatavotās prezentācijas par tēmu "Tradicionālās tautas dejas". Katrā valstī šī situācija ir ļoti dažāda. Dažas valstīs joprojām dejo pārsvarā tautas dejas no tautas folkloras vēsturiskā aspekta, citās zemēs dejas attīstība ir straujāka un, tās attīstās jau kā skatuves dejas. Raisījās diskusijas, mācījāmies partnerskolu tautu deju soļus. Katru dienu apmeklējām dažādas skolas un klausījāmies gan garīgās mūzikas koncertu baznīcā, gan klasiskās mūzikas koncertus konservatorijā, kā arī tautas mūziku. Bija iespēja apmeklēt Zaragosas pilsētas vēsturisko centru un pilsētiņu kalnu rajonā. Spānijā cilvēki bija ļoti laipni un mēs tikām uzņemti ļoti viesmīlīgi. Guvušas jaunu pieredzi un zināšanas devāmies mājupceļā uz Latviju, uz mūsu skaisto mazpilsētu Jaunjelgavu.

                   

Janvāris, 2017

Decembrī mūsu Jaunjelgavas vidusskolas skolēni izgatavoja Ziemassvētku apsveikuma kartītes. Pēc tam, tās ar pasta starpniecību tika nosūtītas uz visām mūsu partnerības skolām Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Turcijā, Ungārijā, Spānijā un Itālijā. Arī mūsu draugi gatavoja apsveikuma kartītes.
Janvāra sākumā visas saņemtās apsveikuma kartītes tika apkopotas, izvietotas uz stendiem, un tika izveidota izstāde Jaunjelgavas vidusskolas foajē, lai visi skolēni, skolotāji un vecāki varētu tās aplūkot. Šis bija abpusēji patīkams un interesants labo vēlējumu sūtījums Ziemassvētku atklātnīšu formā.

    

Decembris, 2016

Tēma - Tradicionālās etnogrāfiskās dejas Latvijā.
Skolēni apgūst latviešu etnogrāfiskās dejas. Tiek sagatavota raksturīgāko deju soļu un deju programma. Jaunjelgavas vidusskolas skolēni Samanta Spoģe, Aija Steca, Artūrs Plēsums, Māris Broks un skolotājas Inese Ermansone un Maija Otto dodas uz mūzikas un mākslas skolu Ungārijā. Astoņu valstu skolēni strādā grupās, prezentē savu valsti, stāsta par tradicionālajiem mūzikas instrumentiem, rāda sagatavoto 20.min. deju programmu. Ar prieku un azartu skolēni piedalās visās aktivitātēs gan mācot citiem savas tautas etnogrāfiskās dejas, gan paši izgatavojot mūzikas instrumentus, dziedot un dejojot. Visi skolēni bija tērpušies tautu tērpos, kopumā šajā mūzikas un mākslas skolā valdīja pozitīva un radoša atmosfēra. Pacentušies bija ne tikai partnerskolu (Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Turcija, Spānija, Itālija) skolēni, bet arī mājinieki ungāri. Katru vakaru mēs baudījām kvalitatīvi sagatavotus koncertus visdažādākajos mūzikas stilos, klausījāmies dziesmas un instrumentālas skaņdarbus. Dziedāja dažādu vecumu kori, ansambļi, klausījāmies mūzikas instrumentus kvalitatīvā izpildījumā. Viens vakars bija internacionāls, jo ungāru skolēni un arī skolotāji dziedāja, spēlēja, muzicēja visu astoņu valstu dziesmas un izpildīja muzikālus skaņdarbus. Ungāru puisis, piemēram latviešu valodā dziedāja dziesmu - Ai, jel manu vieglu prātu.
Mums bija iespēja arī apskatīt un iepazīt Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu. Pozitīvi uzlādēti, guvuši jaunas zinības un pieredzi atgriezāmies mājās. Skolā skolēni un skolotāji dalījās pieredzē stāstot par pieredzēto Ungārijā.

                  

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com