Februāris, 2017

Tēma - Latviešu etnogrāfisko un tautisko deju nozīme izglītībā.
Erasmus+ projekta ietvaros notika diskusijas un pārrunas ar skolēniem vai skolā ir jāmācās dejot? Valdīja viennozīmīga pozitīva atbilde - jo dejojot mēs attīstām koordināciju un pilnveidojam sevi, nostiprinām ritma izjūtu; un vispār skolēni dejošanas procesā mācās domāt, aptvert telpu, mācās arī saskarsmes un sadarbības mākslu. Dejošana ir dzīves skola - gan jaunu deju soļu apguves ziņā, gan mākā sevi mobilizēt, arī saģērbties un sakārtot tērpu.
Skolēniem ir jābūt vispusīgi attīstītiem un ir jāzina savas etnogrāfiskās dejas. Diemžēl skolā nav ritmikas stundu, tāpēc dejot iemācās tikai tie, kas apmeklē deju pulciņus pēc stundām. Pārsvarā skolēni zina tikai tādas latviešu etnogrāfiskās dejas kā Plaukstiņpolka, Tūdaliņ, tāgadiņ un Sudmaliņas.
Latvijā pārsvarā attīstās latviešu dejas kā skatuves dejas, kuras dejo koncertos, skatēs, svētkos un festivālos. Etnogrāfiskās dejas bērni apgūst sākumskolā vai apmeklējot folkloras pasākumus. Skolotājiem kopā ar vecākiem būtu jāstāsta un vairāk jāmāca bērniem par mūsu tautas bagātību - latviešu etnogrāfiskajām dejām.

Laika posmā no 13. līdz 17.februārim Jaunjelgavas vidusskolas skolotājas Solvita Vickopa un Inese Ermansone devās uz sadraudzības skolu Spānijā. Tika apmeklētas vairākas skolas Zaragosā, pēc iepazīšanās ar skolu sistēmu šajā valstī, visu partnerskolu skolotāji vadīja mācību stundas, tad vērojām spāņu skolēnu sagatavotos priekšnesumus. Mēs - skolotāji ne tikai vērojām spāņu dejas, bet arī paši mācījāmies un dejojām līdz ugunīgajām spāņu meitenēm. Vēlāk partnerskolu skolotāji prezentēja savas sagatavotās prezentācijas par tēmu "Tradicionālās tautas dejas". Katrā valstī šī situācija ir ļoti dažāda. Dažas valstīs joprojām dejo pārsvarā tautas dejas no tautas folkloras vēsturiskā aspekta, citās zemēs dejas attīstība ir straujāka un, tās attīstās jau kā skatuves dejas. Raisījās diskusijas, mācījāmies partnerskolu tautu deju soļus. Katru dienu apmeklējām dažādas skolas un klausījāmies gan garīgās mūzikas koncertu baznīcā, gan klasiskās mūzikas koncertus konservatorijā, kā arī tautas mūziku. Bija iespēja apmeklēt Zaragosas pilsētas vēsturisko centru un pilsētiņu kalnu rajonā. Spānijā cilvēki bija ļoti laipni un mēs tikām uzņemti ļoti viesmīlīgi. Guvušas jaunu pieredzi un zināšanas devāmies mājupceļā uz Latviju, uz mūsu skaisto mazpilsētu Jaunjelgavu.

                   

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com