Septembris- Decembris, 2021

Erasmus+ projekta "ART-ICT-ICT-HOPE-ADVENTURE" komanda rudenī organizēja sapulci, kurā pārrunāja iepriekšējā mācību gada plusus un mīnusus, padarīto un vēl darāmo. Secinām, ka neskatoties uz pandēmijas grūtībām, darbs projektā rit pozitīvi, skolēni un skolotāji uztur vēlmi darboties, piedalīties aktivitātēs, kā arī paplašināt savas zināšanas un redzesloku. 

Katra partnerības skolas piedalījās radošajā procesā strādājot pie projekta dziesmas, sacerot un izdziedot to. Katras valsts skolēni papildināja to ar savu piedziedājumu sava dzimtajā valodā. Mūsu Jaunjelgavas vidusskolas 11.klases skolēns sacer savu versiju projekta dziesmai jeb himnai. Priecājamies par radoša skolēna prasmi ne tikai dziedāt, bet arī spēlē pavadījumu uz ģitāras. Dziesmas audio ir mūsu projekta interneta vietnē eTwinning.

"Erasmus dienu" ietvaros katra partnerības skola veidoja prezentācijas un nelielus video, kurā prezentēja savu skolu, pilsētu un dalību projektā. Projektā izveidotie materiāli ir skatāmi interneta vietnē eTwinning.

Gada noslēgumā visu partnerības skolu skolēni piedalījās Ziemassvētku kartīšu izgatavošanā. Šajā aktivitātē visaktīvāk piedalījās un ziemassvētku atklātnītes zīmēja, veidoja Paula Lejniece, Linda Kreiza, Valters Bērziņš, Beatrise Berņa. Darbi bija skatāmi uz Erasmus+ projekta izvietotajiem stendiem skolas foajē.

Aprīlis-Jūnijs, 2021

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības projekta “ART-ICT-ICT-HOPE-ADVENTURE” veicamo uzdevumu grafiku tiek izveidota skolēnu darbu izstāde "Mana skola-Jaunjelgavas vidusskola". Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem tika dota iespēja izpaust sevi šajā radošajā aktivitātē veidojot darbus dažādās tehnikās: vidējā vecuma grupā zīmējot, vecākajā vecuma grupā veidojot bukletus par savu skolu. Diemžēl sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un pasaulē, izstādi varēja aplūkot mazāk apmeklētāju. Skolēnu darbus varēja apskatīt gan paši skolēni, gan skolotāji skolas foajē uz Erasmus+ projekta informācijas stendiem. 
Kā ik katru mēnesi, arī jūnijā notika kārtējā projekta “ART-ICT-ICT-HOPE-ADVENTURE” koordinātoru- skolotāju no 6 dalībvalstīm darba tikšanās ZOOM vietnē. Ka galvenais darba kārtības jautājums bija sasniegto rezultātu apspriešana un diskusija par nākamā gada veicamajiem uzdevumiem, aktivitatem un mobilitātēm saskaņā ar projekta pieteikumā mineto.

          

Janvāris - marts, 2021

Janvārī Erasmus+ projekta “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE”  koordinātors dalās ar partnerskolu koordinātoriem ar informāciju par paveikto, kā piemēram, par projekta “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” bloga izveidi, kas veicinās projekta atpazīstamību, projekta materiālu popularizēšanu plašākai auditorijai.
Kārtējā, nu jau trešā Erasmus+ projekta partnerskolu koordinātoru darba tikšanās notika 22.janvārī ZOOM vietnē, galvenais temats ir balsojums par projekta himnu. Balsojuma uzvar itāļu veidotā un izveidotā dziesma, kas turpmāk būs šī projekta “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” himna.
Starptautiskā miera diena. Janvāra beigas-februāra mēneši izvēršas kā darba materiālu apkopojums par miera dienu pasaulē un svinībām katrā no mūsu partnerības valstīm. Partnerskolu izveidotās filmiņas ir pozitīvas, aizrautīgas un košās krāsās, pat bērnu sejas maskas ir saskaņotas ar balonu un drēbju krāsu. Neskatoties uz diezgan pesimistisko ārkārtas stāvokli pasaulē, daudzās valstīs bērni tomēr apmeklē skolas, kopā apgūstot sadarbības prieku, iemaņas un saņemot pretim pozitīvas emocijas.
Miera diena kā miera vadmotīvs- miers un saskaņa mājās, bērni gūst prieku no aizrautīgām aktivitātēm. Februāra mēnesis šogad bija bagāts ar sniegu un dažnedažādiem ziemas priekiem: bērni slidoja, slēpoja, vizinājās ar ragaviņām, taisīja sniegavīrus, sniega cietokšņus, pikojās un guva daudz pozitīvu emociju spēlējot hokeju. Mūsu projekta draugi no dienvidu valstīm kopā ar mums priecājās par mūsu sniega aktivitātēm noskatoties mūsu sporta skolotājas Zaigas Osānes izveidoto filmiņu “Ziemas prieki”, viņiem šīs mūsu aktivitātes bija neierastas jautras, ziemas aktivitātes, sava ziņā pat jauninājums.
Starptautiskā sieviešu diena. Viena no spilgtākajām sieviešu tiesību aizstāvēm Latvijā ir dzejniece Aspazija. Februāra mēnesī literatūras stundās (skolotāja Indra Čerjaka) 11.klašu skolēni diskutēja par Aspazijas nozīmi latviešu literatūrā un sabiedriskajā dzivē. Skolēniem bija iespēja izteikt radoši savu viedokli un vērojumus par sievietēm mūsdienu sabiedrībā esejās “Sievietes loma sabiedrībā”. Skolēnu radošie darbi ir apskatāmi izstādē skolas foajē. 
Martā plakātu veidošanā iesaistījās 6.-9.klašu skolēni, vizuālās mākslas skolotājas Ineses Mirekas vadībā. 14 skolēni dažādās tehnikās zīmēja, veidoja plakātus kā veltījumu Starptautiskajai sieviešu dienai. Šajā radošajā darbā iesaistījās: Rauls, Matīss, Raivo, Laura, Viktorija (6.klase); Martins, Sandija un Marta (7.klase); Paula, Kristiāna, Linda, Diāna (8.kl.);  Egija, Santa S. (9.kl.).
Rezultāts: tiek izveidota izstāde “8.marts - Starptautiskā sieviešu diena!” (skolotāja Inese Ermansone), šo skolēnu darbu izstādi varēja aplūkot Jaunjelgavas vidusskolas foajē. Protams, visi radošie darbi tiek apkopoti, nosūtīti uz Erasmus+ projekta“ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” partnerskolām Spānijā, Turcijā, Polijā, Bulgārijā un Itālijā. Savukārt Martins Vilnis (7.kl.) apkopo esošos materiālus īsā prezentacijas filmiņā.  Skatīt šeit: 

https://youtu.be/_yzIscasbJg

 Tātad mūsdienās šī ir diena, kad mēs svinam sieviešu sasniegumus gan izglītībā un karjerā, gan savas personības apzināšanā.

                    

Novembris-decembris, 2020

Novembris bija ne tikai patriotiskais, bet arī muzikālais mēnesis. Skolā dziedājām dziesmas angļu valodā, kopā ar skolēniem meklējot, kura varētu būt kā Erasmus+ projekta “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” virzītājdziesma jeb projekta himna. Šī aktivitāte notika visās partnerskolās. Papildus dziesmas ierakstīšanai, sirsnīgas un muzikālas prezentācijas formā aizskanēja mūsu Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju sveiciens partnerības skolām Polijā, Spānijā, Bulgārijā, Turcijā, Itālijā.
Decembrī gan Jaunjelgavas vidusskolas skolēni, gan skolēni citās valstīs- mēs zīmējām, veidojām un nosūtījām viens otram Ziemassvētku atklātnītes. Skolēnu radošos darbus Ziemassvētku atklātnīšu formā bija iepējams aplūkot skolā izveidotajā Erasmus+ projekta izstādē.
Sakarā ar ārkārtas stāvokli pasaulē un valstī, uzdevumi ir nedaudz mainījušies, taču ir izpildāmi. Mūsu komunikācija starp partnerskolu skolotājiem un skolēniem notiek ZOOM vietnē. Pirmā mācību pusgada noslēgumā, 2020.gada 18.decembrī notika skolēnu un skolotāju tikšanās ZOOM vietnē. Mūsu skolu pārstāvēja, par sevi stāstīja un dziesmu dziedāja Rūdis un Adriano no trešās klases. Tikšanās izvērsās diezgan gara, jo visu sešu skolu skolēni gan stāstīja par sevi un Ziemassvētku svinēšanu savā skolā un ģimenē, gan dziedāja Ziemassvēku dziesmas. Pēc atelpas ziemas brīvlaikā, darbu turpināsim jau jaunajā 2021.gadā!

    

  
          

Septembris - oktobris, 2020

Septembrī jaunā projekta “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” aktivitātes uzsākām ar projekta info stenda veidošanu un projekta logo zīmēšanu. Pēc tam gatavie darbi tika izstādīti mūsu vidusskolas otrā stāva foajē. Uzsākās sacensībās par labāko, precīzāko un atbilstošāko darbu. Projekta izveides konkursā piedalījās 32 Jaunjelgavas vidusskolas skolēni; katrs ar savu darba izpildes tehniku un ar savu skatījumu. No mūsu skolas finālā tika izvirzīti trīs devīto klašu skolēnu darbi. Kurš uzvarēja? Oktobra mēneša sākumā izvērtējot visus darbus par labāko un atbilstošāko projekta tēmai logo tika atzīts bulgāru skolnieces radošais darbs.
Lai darbs ritētu raiti, ir nepieciešama laba komunikācija starp partnerskolu skolotājiem un skolēniem. Tādējādi tika organizētas divas ikmēneša projekta koordinatoru tikšanās ZOOM vietnē. Prieks, ka neskatoties uz vispasaules smago stāvokli jeb pandēmiju, partnerskolu skolotāji un skolēni ļoti aktīvi un radoši ir uzsākuši piedalīties visās izvirzītajās aktivitātēs.