Novembris-decembris, 2020

Novembris bija ne tikai patriotiskais, bet arī muzikālais mēnesis. Skolā dziedājām dziesmas angļu valodā, kopā ar skolēniem meklējot, kura varētu būt kā Erasmus+ projekta “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” virzītājdziesma jeb projekta himna. Šī aktivitāte notika visās partnerskolās. Papildus dziesmas ierakstīšanai, sirsnīgas un muzikālas prezentācijas formā aizskanēja mūsu Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju sveiciens partnerības skolām Polijā, Spānijā, Bulgārijā, Turcijā, Itālijā.
Decembrī gan Jaunjelgavas vidusskolas skolēni, gan skolēni citās valstīs- mēs zīmējām, veidojām un nosūtījām viens otram Ziemassvētku atklātnītes. Skolēnu radošos darbus Ziemassvētku atklātnīšu formā bija iepējams aplūkot skolā izveidotajā Erasmus+ projekta izstādē.
Sakarā ar ārkārtas stāvokli pasaulē un valstī, uzdevumi ir nedaudz mainījušies, taču ir izpildāmi. Mūsu komunikācija starp partnerskolu skolotājiem un skolēniem notiek ZOOM vietnē. Pirmā mācību pusgada noslēgumā, 2020.gada 18.decembrī notika skolēnu un skolotāju tikšanās ZOOM vietnē. Mūsu skolu pārstāvēja, par sevi stāstīja un dziesmu dziedāja Rūdis un Adriano no trešās klases. Tikšanās izvērsās diezgan gara, jo visu sešu skolu skolēni gan stāstīja par sevi un Ziemassvētku svinēšanu savā skolā un ģimenē, gan dziedāja Ziemassvēku dziesmas. Pēc atelpas ziemas brīvlaikā, darbu turpināsim jau jaunajā 2021.gadā!

    

  
          

Septembris - oktobris, 2020

Septembrī jaunā projekta “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” aktivitātes uzsākām ar projekta info stenda veidošanu un projekta logo zīmēšanu. Pēc tam gatavie darbi tika izstādīti mūsu vidusskolas otrā stāva foajē. Uzsākās sacensībās par labāko, precīzāko un atbilstošāko darbu. Projekta izveides konkursā piedalījās 32 Jaunjelgavas vidusskolas skolēni; katrs ar savu darba izpildes tehniku un ar savu skatījumu. No mūsu skolas finālā tika izvirzīti trīs devīto klašu skolēnu darbi. Kurš uzvarēja? Oktobra mēneša sākumā izvērtējot visus darbus par labāko un atbilstošāko projekta tēmai logo tika atzīts bulgāru skolnieces radošais darbs.
Lai darbs ritētu raiti, ir nepieciešama laba komunikācija starp partnerskolu skolotājiem un skolēniem. Tādējādi tika organizētas divas ikmēneša projekta koordinatoru tikšanās ZOOM vietnē. Prieks, ka neskatoties uz vispasaules smago stāvokli jeb pandēmiju, partnerskolu skolotāji un skolēni ļoti aktīvi un radoši ir uzsākuši piedalīties visās izvirzītajās aktivitātēs.

              

Projekts N 2020-1-ES01-KA229-082649_5

Šajā 2020./2021.mācību gadā Jaunjelgavas vidusskolā darbu uzsāka Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekts nr 2020-1-ES01-KA229-082649_5 “ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE”
Projekta iesaistītās dalībvalstis: Spānija, Bulgārija, Itālija, Latvija, Polija, Turcija
Norises laiks: 2020. – 2022.