Janvāris, februāris, 2022

Tiek veikta aptauja mūsu skolā par aktīvām spēlēm ārā un iekštelpās, kuras spēlēja vecāki un kuras zina skolēni, par dažādu paaudžu spēlēm. Darbi tika apkopoti, noformēti un izstādīti skolas foajē. Jaunāko un vidējo klašu skolēni ar interesi aplūkoja vecāko skolēnu, vidusskolēnu paveikto, aplūkoja izstādi, lasīja arī citu skolēnu spēļu aprakstus un izmēģināja izspēlēt tās. 
Paralēli tam tika apgūtas divas tautas dejas saistībā ar doto projekta uzdevumu, deju soļu un deju apguvē aktīvi iesaistās 9.-11.klašu skolēni.
2022.gada 6.janvārī tiek noorganizēta kartēja projekta koordinatoru sapulce ZOOM vietnē, lai apspriestu paveikto un pārrunātu nākamos veicamos uzdevumus. Saslimstības ar Covid dēļ, tikties un realizēt plānoto mobilitāti ziemā nav iespējams, tāpēc visi koordinatori vienbalsīgi akceptē, ka projekts ir jāpagarina līdz 31.maijam. lai sekmīgi varētu noorganizēt skolēnu grupu un realizēt mobilitāti uz Slovēniju pavasarī. Neskatoties uz visām grūtībām, lai paveiktu nepieciešamo tiek komplektēta skolēnu skolotāju komanda, kas gatavo prezentāciju par skolu un valsti, kas ir gatavi latviešu tautas deju soļu demonstrācijai un mācīšanai Slovēnijā.

  

Decembris, 2021

Projekta darbu palēlināja pandēmija, diemžēl saslimstība ar Covid Latvijā decembrī joprojām bija liela.
Taču neskatoties uz grūtībām saistībā ar saslimstību un dažādiem ierobežojumiem, skolēni dalījās ar gūto pieredzi Spānijas skolā, notiek pārrunas ar draugiem, klasesbiedriem, skolotājiem, vecākiem. Turpinās elektroniska sarakste ar jaunajiem draugiem no Spānijas, Horvātijas un Slovēnijas. Decembrī tiek veidotas, zīmētas evidē Ziemassvētku atklātnītes un nosūtītas skolēniem uz partnerības valstīm. Savukārt, saņemtās atklātnītes tiek izvietotas Jaunjelgavas vidusskolā uz Erasmus+ projekta "Putniem ir jālido!" informatīvajiem stendiem.
Turpinās darbs eTwinning platformā https://live.etwinning.net, kurā tiek izvietoti regulāri informatīvi raksti, foto un video materiāli par paveikto projektā. Projekta gaitā padarītais tiek atspoguļots vietnē Mobility Tool.

  

Novembris, 2021

To, ka lasīšana un skolas ludziņu iestudēšana dažādās valodās ir aizraujoša apstiprinājām iestudējot Kārļa Skalbes pasaku „Garā pupa”. Lugas iestudējums ir viens no projektā izvirzītajiem un nu jau īstenotajiem uzdevumiem. Teicējs Matīss Briedis, Māte Andra Vilne, Īstā meita Ilze Ozola, Pameita Megija Svetiņina, Trīs vecīši:Andis Kreiza, Rūdis Voicišs, Martins Vilnis.

Lai realizētu mobilitāti uz Spāniju, tiek izveidota grupa deviņu cilvēku sastāvā. No 2021. gada 21.-26.novembrim trīs Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un seši dažāda vecuma skolēni šīs mobilitātes ietvaros apmeklēja sadraudzības skolu COLEGIO ESCUELAS PÍAS SANTA ENGRACIA Spānijā, pilsētā Zaragoza. Šī pilsēta ir sestā lielākā Spānijā, atrodas apmēram 300 km uz ziemeļiem no Barselonas.
Lai vērotu putnu dzīvi, mobilitātes ietvaros projekta dalībnieki devās ekskursijā uz Pireneju kalniem, kur vienā no senajām pilsētām apmeklēja arī tās vēsturisko daļu, kas lepojās ar savu senatnīgumu, mazajām, bet smalki bruģētajām ieliņām, pilsdrupām un celtnēm. Dabas muzejā skolēni un skolotāji noskatījās izglītojošu filmu, tad noklausījās spāņu ornitologa stāstījumu par lielajiem plēsējputniem grifiem, kuru skaits ir sarucis, šobrīd aptuveni 500 putnu, kas dzīvo tikai tajā apvidū, kalnos un kalnu ielejās. Tā kā apkārtējā vidē ir ievērojams piesārņojums, tad putnu skaits ar katru gadu sarūk un galvenais vietējās dabas aizsardzības biedrības uzdevums ir saglabāt šo putnu sugu. Tad mēs visi – četru valstu lielā draudzīgā komanda, kopā devāmies kalnos, lai vērotu kā notiek lielo plēsējputnu barošana. Šī maltīte, uz kuru salido putni pēc stingri viņiem vien noteiktas hierarhijas, kuru mēs vērojām klusumā no droša attāluma, vēl ilgi bija mūsu sarunas galvenais temats.
L.Mīlīga: "Nepilnas nedēļas garumā mums bija iespēja gūt ieskatu Spānijas izglītības sistēmā, vērot mācību procesa organizāciju mūsu partnerības skolā Zaragozā, apmeklēt mācību stundas, piedalīties skolas ikdienas dzīvē. Kopā ar skolēniem piedalījāmies dažādās aktivitātēs – mācījāmies spāņu valodu, ķīmijas stundā vērojām kristālu vārīšanu un veidošanu, sporta stundā vērojām kā skolēni mācās sadarboties spēlējot sporta spēles un izveidot visdažādākās figūras. Drāmas metode tika pielietota grupās atveidot pašu iepriekšējā mācību gadā rakstīto un ilustrēto stāstu fragmentus par putnu piedzīvojumiem. Vizuālajā mākslā skolēni veidoja visdažādākās putnu maskas, kas tika prezentētas pēdējā mobilitātes dienā. Aktivitāšu bija daudz, tā bija unikāla pieredze sadarbības prasmju veidošanā, kur dažādu tautību skolēnu grupās bija jāvienojas par kopīgu koncepciju un veiksmīgu uzdevuma veikšanu komunicējot savā starpā angļu valodā, kura nevienam nav dzimtā"
Nedaudz ieskatam skolēnu atziņas:
"Šī brauciena emocijas ir neaprakstāmas, jo bija gan patīkami mirkļi, gan skumji. Patīkamie mirkļi - būt kopā ar visiem un iepazīt sev kaut ko svešu, kā arī pavadīt laiku ar viesģimenēm un uzzināt to tradīcijas un ikdienu, taču grūtākais moments bija atvadīšanās no visiem mobilitātes draugiem, kas nu jau šķita kā ģimene. Tika lietas asaras un bija skumjas, atvadoties vienam no otra, jo nevar  zināt, vai kādreiz vēl redzēsimies. Taču ja man būtu iespēja vēlreiz piedalīties projektā, es noteikti to izmantotu, jo ir iespēja iepazīt daudz jaunu cilvēku un viņu tradīcijas un kultūru. Ilze, 12.kl.
Tiešām lieliski bija apskatīt senās celtnes, izbaudīt arhitektūru, dažādo kultūru ietekmi arhitektūrā. No apskatītā atceros skaisto svētnīcu, seno pili kurā jaucās dažādās kultūras ietekmes. Tiešām novērtēju iespēju piedalīties šajā projektā, novērtēju cilvēkus, ko satiku, jauniegūtos draugus. Esmu pateicīga par iespēju doties uz Spāniju, redzēt kā notiek mācību process citā valstī,  iepazīt kādas citas valsts kultūru. Ja būtu iespēja piedalīties citās mobilitātēs, es labprāt piedalītos, jo šī bija lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, iegūt lieliskus jaunus draugus, izbaudīt citas valsts kultūru. Megija, 12.kl.
Iespaidi par apskatīto ir ļoti satriecoši, es nekad nebiju redzējis šādas ielejas un kalnus. Tā bija mana pirmā pieredze sakarā ar īstiem kalniem. Redzēju kā barojas plēsējputni un tika izstāstīts, kā šos putnu sauc, ko tie dara. Redzēju, ka liela daļa lauku ir akmeņaini līdzenumi, daudzas daļas bija dzeltenas, ne zaļas. Ceļošanas laikā ieguvu prasmi paciesties un gaidīt. Pirmo reizi pārvietojos ar lidmašīnu. Martins, 8.kl.
Piedalījos visās aktivitātēs, bija interesanti ar spāņiem strādāt. Taisījām vietnē "Kahoot"  testus kopā ar spāņiem un pildījām citu grupu testus. Daudz skaistu vietu. Lieli, skaisti kalni, pilsētā mājas un pilis citādākas nekā Latvijā atšķirīga arhitektūra. Matīss, 7.kl.
Šī brauciena laikā es pārvietojos ar lidmašīnu, autobusu, tramvaju, mašīnu. Šī ceļojuma laikā mani ieguvumi ir labas emocijas un arī jauni draugi. Manas grūtības bija kad biju viens bez mammas. Man šīs grūtības palīdzēja pārvarēt skolotāja. Manas emocijas, ir ļoti labas un pozitīvas. Bija brīžiem grūti, bet beigu beigās bija lieliski. Rūdis, 4.kl.
Ceļojot uz partnerības skolu es iemācījos būt patstāvīgāks, draudzīgāks un komunikablāks. Pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu un braucu ar tramvaju. Lidmašīnas pacelšanās laikā man aizkrita ausis, bet palīdzēja ledenes. Tagad man ir priekštats par lidošanu un par to kas saistībā ar to jāzina. Partnerības skolā iepazinos ar dažādiem skolēniem no dažādām klasēm. Bija interesanti vērot kā notiek mācības citas valsts skolā. Andis, 4.kl.
Guvums- interesanta pieredze par mācību procesa organizāciju partnerības skolā. Bija iespēja gūt ieskatu Spānijas izglītības sistēmā. Grūtības- nepietiekama valodas prasme. Palīdzēja sapratne no citu valstu dalībnieku puses, vēlme saprasties, paskaidrot. Andra Vilne”
Ieguvumu no redzētā un piedzīvotā mobilitātē ir daudz, tie ir neaprakstāmi, pieredze veidojas tikai jēgpilnā aizraujošā procesā un praktiskā uz izaugsmi balstītā darbībā. Tā skolēni mācījās patstāvību un noderīgas dzīvesprasmes organizējot sevi un iekļaujoties saplānotajā četru dienu grafikā partnerības skolā Zaragozā. Tika krietni paplašināts visu mobilitātē iesaistīto redzesloks, tā veidojās priekšstati un nostiprinājās viedokļi.

      

Septembris, oktobris 2021

Lai  sekmīgi realizētu Erasmus+ projekta ”Birds have to fly!” mobilitāti uz Bršadin, Horvātijā, septembra sākumā tika veikti sagatavošanās darbi ar 12.kl.skolēniem. Mobilitātes galvenā tēma bija Radošums un Drāmas metode. 12.kl.skolēniem Mikum Matusevičam un Ilzei Ozolai bija lieliska un nozīmīga iespēja četras dienas būt un darboties radošajās un izglītojošajās darbnīcās Horvātijā, stāstīt par savu skolu, kā arī iepazīt citu partnerības skolu skolēnus. Mūsu projekta darbību caurauž putnu tēma, tādēļ Horvātijā apmeklējām divus dabas parkus, kurā vērojām putnu daudzveidību un klausījāmies vietējo ornitologu izglītojošo stāstījumu.  Mobilitāte tika realizēta sekmīgi. Tā veicināja skolēnu izaugsmi un sapratni, nostiprināja skolēnu komunikācijas prasmes, angļu valodas ka savstarpējās saziņas prasmi, tika iepazīti jauni draugi, ar kuriem skolēni joprojām komunicē arī pēc atgriešanās mājās.

        
     
Projekta oktobra uzdevumi tika paveikti savlaicīgi, tie patiešām bija  rudenīgi koši. Šajā aktivitātē piedalījās gan skolēni, gan skolotājas darinot sev vainagus, vainadziņus un cepures izmantojot dažādas košās rudens lapas.
Kā papildus radošā skolas aktivtāte tika realizēta zīmējumu izstāde „Neparastie putni”.  Radoši skolotāji, radoši skolēni un otrādi.  Skolēnu darbi tika izstādīti skolas foajē, kur tos aplūkoja Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un skolotāji.  Paveiktais tika apkopots un izstādīts. Projekta koordinātore, skolotāja Inese Ermansone izveidoja video prezentāciju, kura tika prezentēta gan Jaunjelgaviešiem un citiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem partnerskolās Slovēnijā, Spānijā un Horvātijā. 
Informācija un atskaite par projektā paveikto tika ievietota platformā eTwinning un Mobility Tool+.

Foto

Jūnijs - Augusts, 2021

Jūnija sākumā izmantojot ZOOM vietni, Erasmus+ projekta "Birds have to fly!" koordinātori no Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Horvātijas tikās kopējā sapulcē, lai apspriestu paveikto šajā mācību gadā un saplānotu veicamos darbus nākamajā 2021./2022. mācību gadā. Visi plānotie darbi un aktivitātes tika izpildītas labā un ļoti labā līmenī atbilstoši iecerei un pieteiktajam projektā.
Šajos mēnešos tiek apkopota informācija, tiek ievietota nepieciešamā informācija eTwinning un Mobility Tool vietnēs. Tiek rakstītas atskaites gan Latvijas aģentūrai, gan Eiropas komisijai.
Paldies par sadarbību Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem un skolotāju kolektīvam šajā 2020./2021.mācību gadā!
​​​​​​​Krāsim spēkus vasarā, lai būtu spēks, gribēšana un varēšana turpmāko projektu aktivitāšu realizēšanā!