Septembris - oktobris, 2020

 Septembrī ar skolēniem notika pārrunas par grāmatām par putnu tēmu, kas atrodas skolas bibliotēkā, jo lasīšana ir svarīgs posms bērnu iztēles rosināšanā. Putnu tēma grāmatās. Tad skolas otrā stāva foajē tiek organizēta grāmatu par putniem izstāde, kuru varēja aplūkot visi Jaunjelgavas vidusskolas 1.-12.klašu skolēni un skolotāji. Papildus tiek izstādīti 5.un 6.klašu meiteņu darinātie putni, un skolas vismazāko bērnu "putniņi".

Oktobris bija radošais mēnesis, turpinot darbu par putnu tēmu grāmatās, skolēniem bija iespēja parrādīt savu talantu un māku rakstīšanā un ilustrēšanā, jo tapa četru valstu (Latvijas, Spānijas, Horvātijas un Slovēnijas) skolēnu kopdarbs - četri piedzīvojumu stāsti ar turpinājumiem, kurus rakstīja, tulkoja un ilustrēja Jaunjelgavas vidusskolas 10. un 11.klašu skolēni. Stāstu pilno versiju bija iespēja aplūkot skolas foajē organizētajā izstādē un eTwinning vietnē. 
Paralēli šim darbam, no septembra mēmeša līdz oktobra brīdienām notika regulārs darbs apgūstot latviešu tautu dejas, tiek apgūtas dejas "Ai, zaļā birztaliņā" un "Jeruzalema". Abas dejas tiek nofilmētas un ir skatāmas skolas foajē novietotaja informatīvajā "TV".
Tiek sagatavota un ievietota informācija par projekta " Birds have to fly!" (Putniem ir jālido!) skolas mājas lapā, eTwinning vietnē un Mobility Tool+.