Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

·         nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

·         celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

·         motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Jaunjelgavas novadā ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam saņem Jaunjelgavas vidusskola, Seces pamatskola, Daudzeses pamatskola, Sunākstes pamatskola.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com