Oktobris, 2016

Jaunjelgavas vidusskolas skolotājas Anika Vaivade un Inese Ermansone dodas vizītē uz sadraudzības skolu Mažeiķos. Vizītes galvenā tēma ir dalīšanās pieredzē, kā var izmantot muzikāli ritmiskus elementus mācību procesā dažādos mācību priekšmetos. Mēs - Anika Vaivade un Inese Ermansone vadījām atklāto stundu 2.klašu skolēniem, un tā bija latviešu valodas stunda. 40 minūtes pagāja ļoti nemanāmi un lietuviešu bērni ar aizrautību mācījās latviešu vārdus - gan klausoties un runājot tos, gan izdziedot un rakstot tos.
Visu partnerskolu skolotāji (no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Turcijas, Spānijas un Itālijas) bija sagatavojuši interesantas atklātās stundas, kopumā noskatījāmies astoņas atklātās nodarbības dažādu vecumu grupās ne tikai valodu apmācībā, bet arī vēstures, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, bioloģijas, matemātikas u.c.
Papildus šim atklātajām nodarbībām, lietuviešu lektore Jolanta Raišutiene vadīja ļoti pārdomātu, interesantu un saistošu semināru "Ritmisko elementu izmantošana mācību procesā", kurā iesaistīja 7.-8. klašu skolēnus. Ar savu degsmi un aizrautību viņai izdevās iesaistīt pilnīgi visus skolēnus, arī kūtrākos; mēs guvām lielisku pieredzi turpmākajam darbam. Atgriežoties mājās, mēs dalījāmies pieredzē ar Jaunjelgavas vidusskolas skolotājām, tika noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs. Pēc veiksmīgas dalīšanās pieredzē, kurā skolotāja Anika Vaivade bija sagatavojusi atsevišķu prezentāciju, skolotājas apmainījās ar viedokļiem par izmantotajām metodēm savās stundās.
Mūzika un ritma elementi paaugstina skolēnu motivāciju mācīties labāk un radošāk, sekmīgi apgūt mācību vielu skolā.

  

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com