Decembris, 2016

Tēma - Tradicionālās etnogrāfiskās dejas Latvijā.
Skolēni apgūst latviešu etnogrāfiskās dejas. Tiek sagatavota raksturīgāko deju soļu un deju programma. Jaunjelgavas vidusskolas skolēni Samanta Spoģe, Aija Steca, Artūrs Plēsums, Māris Broks un skolotājas Inese Ermansone un Maija Otto dodas uz mūzikas un mākslas skolu Ungārijā. Astoņu valstu skolēni strādā grupās, prezentē savu valsti, stāsta par tradicionālajiem mūzikas instrumentiem, rāda sagatavoto 20.min. deju programmu. Ar prieku un azartu skolēni piedalās visās aktivitātēs gan mācot citiem savas tautas etnogrāfiskās dejas, gan paši izgatavojot mūzikas instrumentus, dziedot un dejojot. Visi skolēni bija tērpušies tautu tērpos, kopumā šajā mūzikas un mākslas skolā valdīja pozitīva un radoša atmosfēra. Pacentušies bija ne tikai partnerskolu (Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Turcija, Spānija, Itālija) skolēni, bet arī mājinieki ungāri. Katru vakaru mēs baudījām kvalitatīvi sagatavotus koncertus visdažādākajos mūzikas stilos, klausījāmies dziesmas un instrumentālas skaņdarbus. Dziedāja dažādu vecumu kori, ansambļi, klausījāmies mūzikas instrumentus kvalitatīvā izpildījumā. Viens vakars bija internacionāls, jo ungāru skolēni un arī skolotāji dziedāja, spēlēja, muzicēja visu astoņu valstu dziesmas un izpildīja muzikālus skaņdarbus. Ungāru puisis, piemēram latviešu valodā dziedāja dziesmu - Ai, jel manu vieglu prātu.
Mums bija iespēja arī apskatīt un iepazīt Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu. Pozitīvi uzlādēti, guvuši jaunas zinības un pieredzi atgriezāmies mājās. Skolā skolēni un skolotāji dalījās pieredzē stāstot par pieredzēto Ungārijā.

                  

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com