Birds have to fly!

Jaunjelgavas vidusskolā ir uzsākta jauna projekta realizācija!
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību aktivitātes ietvaros projekts „Birds have to fly!” 

Jaunjelgavas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Birds have to fly!” finansē Eiropas Savienība. 
Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības ir aktivitāte, kas sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ 
Projekts darbības laiks:  no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam.
Projekta dalībvalstis: Latvija, Horvātija, Slovēnija, Spānija.
Projekta dalībnieki Latvijā: Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un skolotāji.
Projekta koordinātore skolotāja Inese Ermansone