PROJEKTI VIENO UN VIRZA, 2019.gada septembris - decembris

Jaunjelgavas vidusskola skolotājas Ineses Ermansones vadībā ir iesaistījusies starptautiskā skolu sadarbības Erasmus+ projektā “Putniem ir jālido”

Nu jau ceturto mēnesi Jaunjelgavas vidusskolā skolēniem ir iespēja piedalīties Erasmus+ projekta  „Birds have to fly!” jeb "Putniem ir jālido!" aktivitātēs. Septembrī skolēni zīmēja logo, tad oktobrī pētīja un uzzināja daudz jaunu par Balto cielavu un tās migrācijas ceļiem, novembrī sagaidījām viesus parādot daudzpusīgo dzīvi skolā – gan mācību darbu, gan plašu skolēnu radošo koncertu, gan apskatījām pilsētu domi, kultūras namu, jauniešu centru, bibliotēku. Decembrī vērojam putnus, gatavojam putnu barotavas un apkopojam to prezentācijās.

No 26. līdz 29.novembrim šī projekta ietvaros Jaunjelgavas vidusskolā viesojās seši skolotāji no projekta partnerības skolām Horvātijā, Slovēnijā un Spānijā. Gaidot viesus, Jaunjelgavas vidusskolas radošā grupa skolas 2.stāva foajē bija izveidojusi gan skaistu, interesantu izstādi par putniem, gan 3.stāva foajē vienkopus varēja skatīt Latvijas novadu un pilsētu ģerboņus, kuros attēlots kāds putns. Viesskolotāji ne tikai apmeklēja atklātās stundas vēsturē, ģeogrāfijā, angļu valodā un sportā, smeloties jaunu un lietderīgu pieredzi, kas noderēs turpmākajā darbā partnerību skolās, bet arī paši stāstīja par Horvātijas, Slovēnijas un Spānijas nacionālajiem putniem. Jaunjelgavas vidusskolas skolēni sagatavoja un prezentēja prezentācijas par Latvijas nacionālo putnu Cielava, par putnu migrāciju, par mūsu izglītības sistēmu, par mūsu Jaunjelgavas vidusskolu un tās sasniegumiem, tā nesot skolas vārdu tālāk Eiropas kontekstā. Bija patīkami dzirdēt, kā mūsu skolas 12.klases skolnieces Māra Auziņa, Marta Ķirse un Linda Braumane prezentēja savu paveikto darbu par izglītības sistēmu valstī. Mūsu skolas skolēniem un viesiem par Latvijas nacionālo putnu stāstīja 10.klases skolnieks Mikus Matusevičs.

Kā lielisks un motivējošs stimuls aktīvākajiem, darbīgākajiem un ieinteresētajiem projekta gaitā skolēniem būs iespēja apmeklēt mūsu partnerības skolas, protams, arī iegūt jaunus draugus un paplašināt savu redzesloku.